Historiek

Voorgevel Brabants Apothekers Forum

In 1979 - 1980 komen de beroepsverenigingen van de kiesprovincie Brabant voor de eerste keer samen:

  • ABO (Apothekersvereniging Brussel en omliggende)
  • Apothekersvereniging Halle
  • AVLO (Koninklijke Apothekersvereniging Tienen en omliggende)
  • KAVTO (Kempische Apothekers Vereniging)
  • BAM (Beroepsvereniging van apothekers van Mechelen)

Daarvoor waren er enkel sporadische contacten in Brussel, bij verkiezingen op de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). De eerste aanzet tot samenkomst was naar aanleiding van de staking eind 1979 - begin 1980 in het huis van de tariferingsdienst van AVLO in Heverlee. Vanaf dan ijverden verschillende apothekers voor meer contact en overleg. Zo onstond in 1981 het 'Huis der Apothekers'.

Na enkele jaren wou men dit overleg ombuigen tot een hechtere samenwerking. Het werd de ‘Federatie van Apothekersverenigingen van Vlaams-Brabant’, kortweg FAVB. Nog wat later werd dit BAF: ‘Brabantse Apothekers Federatie’. In 1989 kwam de federatie goed op gang. Het werd een hechte samenwerking onder de vorm van een vzw met een bestuur en statuten.

In 1993 wierf BAF een eerste projectcoördinator aan. Het bracht de organisatie in een stroomversnelling. BAF organiseerde activiteiten, infoavonden en projecten, onder andere over incontinentie en astma. Ook de samenwerking met de tariferingsdienst werd hechter.

In 2002 fusioneerden AVLO en de tariferingsdienst en werden ze het 'Brabants Apothekers Forum'. De kleinere verenigingen zoals ABO hielden op met bestaan en kwamen mee onder de vleugels van BAF. 

Op 15 juni 2006 ontstaat dan het BAF - het Brabants Apothekers Forum - zoals we het nu kennen.