Enquête derden

Enquête
06 oktober 2020
Maak je even tijd om iemand verder te helpen?

Als beroepsvereniging krijgen we regelmatig de vraag van studenten, universiteiten of anderen om een enquête te bezorgen aan apothekers. Je vindt hieronder een overzicht van de meest recente vragen.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 


Beste apotheker, apotheekassistent

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar verwisselingen met LASA-geneesmiddelen en rekenfouten in een officina. Daarom vragen we u om een online enquête in te vullen via deze weblink https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8r0hGxj92wZqU05. Het is aangeraden deze enquête via de computer in te vullen. Deze studie (MP015705) is goedgekeurd door EC onderzoek UZ/KU Leuven.

Doelstellingen en verloop van de studie

Deze studie zal worden uitgevoerd  inzicht te krijgen in oorzaken van medicatiefouten veroorzaakt door gelijk uitziende verpakkingen en/of gelijkklinkende namen van geneesmiddelen (“Look-Alike and Sound-Alike medicines”, ook wel LASA-geneesmiddelen genoemd). Daarnaast zullen oorzaken van rekenfouten worden nagegaan. Het onderzoek gaat focussen op een apotheek open voor het publiek (ook wel “officina” genoemd). Bijkomend zullen mogelijke oplossingen voor deze problematiek worden voorgesteld. Naast een meer uitgebreide literatuur over onderzoek in een ziekenhuissetting, zal dit onderzoek complementair zijn door de problematiek te bekijken in een officina.

Om aan deze studie te kunnen deelnemen, moet u lid zij van een Vlaamse beroepsvereniging of OPHACO.

We vragen u hierbij om een vragenlijst in te vullen die peilt naar oorzaken en oplos​singen voor verwisselingen met LASA geneesmiddelen en rekenfouten in een officina. Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 10-15  minuten van uw tijd in beslag nemen.

Beschrijving van de risico’s en van de voordelen

Uw deelname aan deze studie houdt geen enkel gezondheidsrisico in.

Als u aan deze studie deelneemt, moet u weten dat:

  • ​Deze studie opgesteld is na evaluatie door EC Onderzoek UZ/KU Leuven.
  • Uw deelname is vrijwillig; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang.
  • De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn volledig anoniem. Er worden geen persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, enz. verzameld. Bij de publicatie van de resultaten is uw anonimiteit verzekerd.
  • Indien u extra informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met de onderzoekers  
  • Als u vragen hebt met betrekking tot uw rechten als deelnemer aan de studie, kan u contact opnemen met de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (ec@uzleuven.be; 016 34 86 00 (werkdagen tussen 10 en 11 uur))
  • Als u bijkomende informatie wenst, maar ook in geval van problemen of als u zich zorgen maakt, kan u contact opnemen met de onderzoekers Vanvinckenroye Eliza via eliza.vanvinckenroye@student.kuleuven.be en Vosters Erine via erine.vosters@student.kuleuven.be en de promotor Apr. Blanckaert Christophe via het telefoonnummer + 32 51 69 11 20 (tijdens de werkuren) of via e-mail (christophe.blanckaert@dewestvlaamse.be).


Alvast bedankt voor uw medewerking.
 

Vanvinckenroye Eliza

Vosters Erine

 


Beste apotheker,

In kader van onderzoek naar verbetering van de kwaliteit van de verleende zorg in de Vlaamse apotheken zijn wij op zoek naar personen werkzaam in de apotheek om een online-bevraging in te vullen. Hierbij is het uiteindelijke doel om een vragenlijst te ontwikkelen die peilt naar de ervaringen van de burger rond het bezoek aan de apotheek. Hierbij willen we zoveel mogelijk rekening houden met wat jou, als persoon werkzaam in een apotheek, belangrijk vindt en vragen we je deze vragenlijst in te vullen.

LINK: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pNy58t1EfUOoBXxcqagFoB9T_1SCusNFo4IIkyYMH7JUNjYxTVg1VkVHSlhNSzc1TTBPOTJUTFg0WSQlQCN0PWcu

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!


Beste zorgverlener,

Het 'Federated Consortium for the Appraisal of Integrated Teams in Health in Belgium' (FAITH) begeleidt 12 projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. De bedoeling is om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen, waarbij zorgverleners en -instellingen beter samenwerken rond en met de patiënt zodat die kan rekenen op betere zorg én een betere levenskwaliteit.

Aangezien de kwaliteit van patiëntenzorg staat of valt met de kwaliteit van gezondheidszorg zelf, is uw mening van groot belang. Met deze vragenlijst beoogt FAITH inzicht te krijgen in uw ervaring als medewerker binnen de gezondheidszorg. Graag wensen we u enkele vragen te stellen omtrent de samenwerking die u ervaart met andere zorgverleners, uw eigen welbevinden en de tevredenheid die u ervaart in uw huidige functie.

We garanderen u ten allen tijde volledige anonimiteit. De door u gegeven antwoorden kunnen niet gekoppeld worden aan uw identiteit.

De link naar de survey vindt u hier: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0ptJFnVP2vi0765

Voor meer informatie kan u terecht op onze website: https://www.integreo.be/nl

Bedankt voor uw medewerking.


Beste Apotheker, 

Voorschrijfgedrag van vroedvrouwen in Vlaanderen, uw mening is belangrijk!

In het kader van mijn masterproef aan de Universiteit Antwerpen voor de opleiding master in de verpleegkunde en vroedkunde, ben ik op zoek naar deelnemers voor het invullen van een online enquête die de mening wil nagaan van beroepsbeoefenaren over het voorschrijfgedrag van vroedvrouwen in Vlaanderen.

Concreet ben ik op zoek naar gynaecologen, pediaters, huisartsen, apothekers en vroedkundig docenten en/of VBOV-bestuursleden. De vragenlijst bevat 31 vragen (waarvan 22 stellingen) en zal ongeveer 5 à 10 minuten tijd in beslag nemen. Deelname gebeurt anoniem via onderstaande link:

https://surveys.ap.be/limesurvey/index.php/384215?lang=nl

Het doel van dit onderzoek is de mening nagaan van verschillende beroepsprofielen die op directe wijze te maken hebben met het voorschrijfgedrag van vroedvrouwen in Vlaanderen. Het betreft een kwantitatief beschrijvend dwarsdoorsnede onderzoek binnen een multidisciplinaire onderzoekspopulatie. Daarnaast maakt deze masterproef deel uit van een vierdelig onderzoek naar het voorschrijfgedrag van Belgische vroedvrouwen in opdracht van de Artesis Plantijn Hogeschool en onder begeleiding van Prof. dr. Yvonne Fontein-Kuipers.  Het onderzoek werd reeds goedgekeurd door het ethische comité van het universitair ziekenhuis Antwerpen op 28/10/2019 met kenmerk 19/41/453.

Indien u wenst, ben ik steeds bereikbaar voor verdere informatie of om aanvullende informatie door te sturen. Mijn email-adres: annemie.stiers@student.uantwerpen.be

Graag nodig ik u uit deel te nemen aan mijn onderzoek en zou ik willen vragen de link te verspreiden.

Alvast bedankt!

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.