Enquête derden

Enquête
19 mei 2022
Maak je even tijd om iemand verder te helpen?

Als beroepsvereniging krijgen we regelmatig de vraag van studenten, universiteiten of anderen om een enquête te bezorgen aan apothekers. Je vindt hieronder een overzicht van de meest recente vragen.

Alvast bedankt voor je medewerking!Studies en oproepen mei 2022
 

Gezond ouder worden: spierkracht en massa verlies beperken

Wat is het doel van de studie?
Bij het ouder worden verminderen de spierkracht en spiermassa, waardoor personen moeilijkheden kunnen gaan ondervinden met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld het opheffen van boodschappen. Personen die dit ondervinden komen mogelijk in aanmerking voor deze studie.

Voorafgaand onderzoek toonde aan dat bewegingsoefeningen en voedingssupplementen zoals eiwitten, omega 3 of vitamine D kunnen leiden tot positieve effecten. Met deze studie willen we nagaan het effect is van deze interventies als ze gecombineerd worden met elkaar in vergelijking met een enkele interventie of geen interventie.

Wie komt in aanmerking?
- U bent 65 jaar of ouder
- U heeft moeite om uit een stoel recht te staan of de trap op te gaan, of valt soms

Hoe verloopt deze studie?
Deze studie duurt 6 maanden, waarbij u van dichtbij opgevolgd wordt. Alle informatie wordt overlopen voordat u beslist mee te doen met de studie.

Hoe kunt u deelnemen?
Geef een seintje via enhance@kuleuven.be, 016/34 32 01 of 016/34 38 67
 

Contactpersoon: Nadjia Amini, PhD Researcher Gerontology and Geriatrics, UZ Leuven

enhanceGezocht: positieve initiatieven rond interdisciplinaire farmaceutische zorg voor ouderen met polymedicatie

Werk je interdisciplinair samen in de eerstelijnsgezondheidszorg voor gepolymediceerde ouderen?

Wil je met jullie verhaal andere zorgverleners inspireren en een positief verhaal brengen over de ouderenzorg in Vlaanderen?

  • Indien je antwoorden op deze vragen positief zijn, meld je dan aan voor een korte vragenlijst via deze link
  • Denk je aan een ander initiatief dat hiervoor in aanmerking komt? Aarzel niet deze oproep te verspreiden!

Wij zijn onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven en willen met dit project deze positieve initiatieven in kaart brengen en de zichtbaarheid ervan verhogen. (Meer info? Neem zeker een kijkje op onze projectpagina)

Alvast veel dank!  

Prof. Tinne Dilles 
Prof. Veerle Foulon 
Dr. Elyne De Baetselier 
Apr. Indira Coenen  

positief

 Enquêtes januari 2022
 

Beste apothekers,

Ik ben studente binnen mondzorg aan de Arteveldehogeschool. In het kader van mijn bachelorproef over 'De kennis van apothekers rond mondzorg' stelde ik deze vragenlijst op:  https://www.survio.com/survey/d/K5S0D1O4H1B6F9R6E

Hartelijk bedankt voor uw deelname!

Lamyae Bakraich

 


 

Geachte,

Met een korte bevraging willen we een idee krijgen over hoe u – als eerstelijnspartner - de zorg voor patiënten, hun naasten en medewerkers in UZ Leuven ervaart.

U kan deelnemen door op onderstaande link te klikken, of door de QR-code in te scannen met uw smartphone of tablet:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bNMhz9j06JwER6K

QR UZLeuven EL

De bevraging zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. Om een goed zicht te krijgen op hoe de kwaliteit van zorg ervaren wordt in UZ Leuven, willen we ook u als eerstelijnspartner bevragen. 

De resultaten van deze bevraging gebruiken we om de huidige werking te optimaliseren, en als input om het toekomstige kwaliteitsbeleid vorm te geven. Daarnaast toetsen we of deze vragenlijst een goede manier is om de kwaliteit van de zorg(organisatie) in kaart te brengen. Er wordt voldaan aan alle voorwaarden van wetenschappelijk onderzoek, de resultaten worden niet voor andere doeleinden gebruikt. In deze studie werken we met gepseudonimiseerde gegevens. Een informatiebrief met alle noodzakelijke informatie voor uw beslissing tot deelname aan de studie kan u hier vinden.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen de dienst Kwaliteit UZ Leuven en het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) KU Leuven en is goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/ KU Leuven. Indien u vragen heeft over de bevraging, kan u een e-mail sturen naar kwaliteitsbeleid@uzleuven.be, of een van de medewerkers van de dienst Kwaliteit contacteren.

Onze excuses indien u dit bericht via verschillende kanalen ontvangt.

We danken u alvast voor uw deelname!

Prof. Dr. Dirk De Ridder
Directeur Kwaliteit, UZ Leuven

Prof. Dr. Kris Vanhaecht (hoofdonderzoeker)
LIGB-KU Leuven

Dienst Kwaliteit
 Beste apotheker,
 

Wij nodigen u uit deel te nemen aan een korte vragenlijst inzake de noden in de transmurale zorg bij de begeleiding van patiënten met borstkanker die antihormoontherapie nemen. Dit wordt gecoördineerd vanuit het Multidisciplinair borstcentrum te UZ Leuven. Er zal gepeild worden naar de inzichten en ervaringen van de hulpverleners uit de eerstelijnszorg inzake antihormoontherapie en begeleiding van patiënten met borstkanker die deze therapie nemen. Ook de interprofessionele communicatie hieromtrent wordt bevraagd. Dit wordt gedaan aan de hand van een eenmalige online vragenlijst.

Deze online vragenlijst zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. U kan de vragenlijst vinden via onderstaande link:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bCSYkGB52zXMjVI

U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek; u kan wel, door het delen van uw kennis en/of ervaringen, bijdragen aan de toekomstige mentale en fysieke ondersteuning van patiënten met borstkanker die als aanvullende behandeling antihormoontherapie krijgen. Op deze manier hopen we de kwaliteit van leven en therapietrouwheid van onze patiënten te verhogen.

De verzamelde gegevens zullen vertrouwelijk en met discretie worden behandeld.

Aarzel niet om ons via onderstaande contactgegevens te contacteren indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst.

Alvast bedankt voor uw medewerking!


Met vriendelijke groeten,

Professor Ines Nevelsteen
Staflid Multidisciplinair borstcentrum UZ Leuven
Contactgegevens: +32 16 34 68 31, ines.nevelsteen@uzleuven.be

Rani Vanhoudt
Verpleegkundig-specialist Multidisciplinair borstcentrum UZ Leuven
Contactgegevens: +32 16 34 69 23, rani.vanhoudt@uzleuven.be

Hannelore Michiels
Student Biomedische wetenschappen
Contactgegevens: +32 479 67 56 69, hannelore.michiels@student.kuleuven.be

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.