Enquête derden

Enquête
29 januari 2024
Maak je even tijd om iemand verder te helpen?

Als beroepsvereniging krijgen we regelmatig de vraag van studenten, universiteiten of anderen om een enquête te bezorgen aan apothekers. Je vindt hieronder een overzicht van de meest recente vragen.

Alvast bedankt voor je medewerking!


Studies en oproepen 2024

Sensibilisering onbehandeld gehoorverlies

Beste apotheker 

Wij, docenten aan de Thomas Morehogeschool dr. Wendy D’haenens en Sofie Boogaerts, doen samen met onze Audiologie studente Lise Van Der Meiren onderzoek naar het sensibiliseren van 60-plussers betreffende de impact van onbehandeld gehoorverlies. Wetenschappelijk onderzoek heeft immers aangetoond dat de eerstelijnszorg hier een cruciale rol in kan spelen. De Belgische eerstelijnszorg werd echter nog maar beperkt bevraagd, waarvan apothekers nog nooit. 

Dus u als apotheker kan ons hierbij helpen door onze korte vragenlijst in te vullen: https://thomasmore.questionpro.eu/apothekers Dit duurt slechts 4 minuten. 

Alvast hartelijk dank om vóór 22 februari 2024 hiervoor de tijd te nemen. 

Hartelijk dank voor uw kostbare tijd en waardevolle bijdrage aan ons onderzoek. Uw medewerking wordt ten zeerste gewaardeerd.  

Met vriendelijke groet  

Lise Van Der Meiren – student Audiologie  

Wendy D’haenens – dr. In de Logopedische en Audiologische Wetenschappen  

Sofie Boogaerts – Bachelor in de Logopedie en bachelor in de Audiologie  

 Enquêtes 2024

Onderzoek naar Ervaringen Medicatienazicht – Uw Inbreng is Waardevol!
 

Beste, 

Als laatstejaarsstudente Farmaceutische Wetenschappen – Zorg aan de Universiteit Antwerpen ben ik begonnen aan mijn masterproef onder begeleiding van mijn promotors prof. Hans De Loof en prof. Guido De Meyer. Met behulp van een online enquête opgesteld door APB en de Belgische universiteiten zal ik de implementatie van medicatienazicht GGG type 2a in de apotheken onderzoeken.

Vanaf 1 april 2023 mag elke huisapotheker een medicatienazicht uitvoeren bij patiënten onder polymedicatie.  Dit is een belangrijke mijlpaal waarbij we benieuwd zijn naar jullie standpunten en/of ervaringen. Daarom werken alle Belgische universiteiten en APB samen om deze dienst te onderzoeken en op te volgen in de dagelijkse praktijk.

Wij nodigen u met veel plezier uit om deel te nemen aan dit onderzoek via deze link.

Doel: inzicht krijgen in uw standpunten of ervaringen, zowel positieve als negatieve over medicatienazichten.

Methode: een eenvoudige online vragenlijst. Deze vragenlijst zal elke 4 maanden opnieuw afgenomen worden om de ontwikkelingen en trends op de voet te kunnen volgen. Uw herhaalde deelname aan dit onderzoek is van doorslaggevende waarde en wordt zeer op prijs gesteld.

Voor wie? Alle apothekers, ook zij die nog geen medicatienazichten hebben gedaan alsook collega’s die geen medicatienazichten wensen te doen. Uw input zal uiteraard volledig vertrouwelijk worden behandeld.

Het vormt geen probleem indien u de vorige keer niet heeft deelgenomen. Uw mening is belangrijk voor ons.

Het volstaat de vragenlijst één keer per apotheek, per onderzoeksperiode, in te vullen en dat duurt niet langer dan ±12 minuten, uitgezonderd voor hen die geen medicatienazichten wensen te doen (2 min).

Als u vragen heeft over het onderzoek of over medicatienazichten in het algemeen, neem dan gerust contact met ons op.  delia.mendezsantos@student.uantwerpen.be

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw bereidwillige medewerking.

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.