Enquête derden

Enquête
07 mei 2020
Maak je even tijd om iemand verder te helpen?

Beste apotheker,

In kader van onderzoek naar verbetering van de kwaliteit van de verleende zorg in de Vlaamse apotheken zijn wij op zoek naar personen werkzaam in de apotheek om een online-bevraging in te vullen. Hierbij is het uiteindelijke doel om een vragenlijst te ontwikkelen die peilt naar de ervaringen van de burger rond het bezoek aan de apotheek. Hierbij willen we zoveel mogelijk rekening houden met wat jou, als persoon werkzaam in een apotheek, belangrijk vindt en vragen we je deze vragenlijst in te vullen.

LINK: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pNy58t1EfUOoBXxcqagFoB9T_1SCusNFo4IIkyYMH7JUNjYxTVg1VkVHSlhNSzc1TTBPOTJUTFg0WSQlQCN0PWcu

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Als beroepsvereniging krijgen we regelmatig de vraag van studenten, universiteiten of anderen om een enquête te bezorgen aan apothekers. Je vindt hieronder een overzicht van de meest recente vragen.

Alvast bedankt voor je medewerking.


Beste apotheker,  

Mijn naam is Eva De Smet en ik ben een 2e master student Farmaceutische Zorg aan de Universiteit van Antwerpen. 

In het kader van mijn masterproef verricht ik onderzoek rond "Hoe gaan apothekers om met artsen die voor zichzelf en/of familieleden geneesmiddelen voorschrijven". Hiervoor ben ik op zoek naar apothekers met minstens 5 jaar ervaring.

Via een korte enquête (8 min) wordt gepeild naar jullie ervaringen en meningen omtrent dit onderwerp om een duidelijker beeld te scheppen over de problematiek in de praktijk. Vervolgens wordt er via een link naar een 2e survey gevraagd om eventueel contactgegevens achter te laten om deel te nemen aan een diepte-interview (max 30min) via bijvoorbeeld skype. Tijdens dit gesprek wordt gevraagd om casussen uit uw eigen ervaring in detail te bespreken en wordt gepolst naar uw persoonlijke mening over dit onderwerp. Gegevens uit beide onderzoeken worden volledig anoniem verwerkt. 

Door de huidige Corona maatregelingen begrijp ik dat het waarschijnlijk zeer druk is. Moesten jullie toch even de tijd vinden om aan het onderzoek mee te werken, zou ik jullie ongelofelijk dankbaar zijn. De naderende deadline van mijn masterproef verplicht mij, ondanks de zeer ongewone en onzekere situatie, om mijn onderzoek namelijk verder te zetten. 

De link naar de vragenlijst vinden jullie hieronder: 

https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6MdFKkoOULSVGv3?fbclid=IwAR00mXmM44lmCn81VF9UuH5qK6TIkFEw_Yal1YBuU_hsQcLVvGdKJZinlRg

Indien u nog vragen of bemerkingen heeft, mag u mij steeds contacteren via mail: eva.desmet@student.uantwerpen.be

Alvast bedankt 

Eva De Smet 


Beste apotheker,

Naar aanleiding van de corona-crisis kan het goed zijn om even stil te staan bij de toekomst van ons beroep. Als apotheker hebben we een unieke plaats in de eerstelijnszorg maar hoe kunnen we ons beroep optimaal uitvoeren om de patiënt zo goed mogelijk te helpen?

Mijn naam is Charlotte Vanderstraeten en ik ben studente farmaceutische zorg aan de UGent. In het kader van mijn masterproef heb ik een vragenlijst opgesteld met als onderwerp: ’De apotheker van de toekomst’. Hiermee willen we nagaan hoe het takenpakket van de apotheker er in de toekomst kan uitzien. 

We beseffen dat we in een uitzonderlijke tijd leven en dat de Coronacrisis u zowel professioneel als privé raakt maar we hopen dat u toch 10 minuutjes tijd kan maken om deze anonieme online enquête in te vullen ? Uw mening is namelijk van groot belang!​

Hier vind je de vragenlijst: https://forms.gle/7YTNbutXH7NeFpjq7

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Charlotte Vanderstraeten


Beste apotheker,

Ik ben Hanne en zit in het laatste jaar van mijn opleiding farmacie aan de Universiteit van Antwerpen. Momenteel ben ik bezig aan mijn masterproef die gaat over de verdeling van kaliumjodide tabletten, die bescherming bieden tegen de effecten van radioactief jodium in het geval van een nucleair incident. Om informatie te verzamelen i.v.m. de verdeling van de tabletten, heb ik een enquête opgesteld met een aantal vragen. In de huidige situatie is het moeilijk om voldoende respons te krijgen op de enquêtes voor mijn onderzoek. U zou mij dus zeer goed kunnen helpen als u een 5-tal minuten tijd zou kunnen nemen om op mijn vragen te antwoorden.

Alvast bedankt!

https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bEpgl4YmxqdN5qZ

Met vriendelijke groeten,

Hanne Vindevogel

Bij vragen, aarzel niet mij te contacteren: hanne.vindevogel@student.uantwerpen.be


Beste zorgverlener,

Het 'Federated Consortium for the Appraisal of Integrated Teams in Health in Belgium' (FAITH) begeleidt 12 projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. De bedoeling is om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen, waarbij zorgverleners en -instellingen beter samenwerken rond en met de patiënt zodat die kan rekenen op betere zorg én een betere levenskwaliteit.

Aangezien de kwaliteit van patiëntenzorg staat of valt met de kwaliteit van gezondheidszorg zelf, is uw mening van groot belang. Met deze vragenlijst beoogt FAITH inzicht te krijgen in uw ervaring als medewerker binnen de gezondheidszorg. Graag wensen we u enkele vragen te stellen omtrent de samenwerking die u ervaart met andere zorgverleners, uw eigen welbevinden en de tevredenheid die u ervaart in uw huidige functie.

We garanderen u ten allen tijde volledige anonimiteit. De door u gegeven antwoorden kunnen niet gekoppeld worden aan uw identiteit.

De link naar de survey vindt u hier: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0ptJFnVP2vi0765

Voor meer informatie kan u terecht op onze website: https://www.integreo.be/nl

Bedankt voor uw medewerking.


Beste Apotheker, 

Voorschrijfgedrag van vroedvrouwen in Vlaanderen, uw mening is belangrijk!

In het kader van mijn masterproef aan de Universiteit Antwerpen voor de opleiding master in de verpleegkunde en vroedkunde, ben ik op zoek naar deelnemers voor het invullen van een online enquête die de mening wil nagaan van beroepsbeoefenaren over het voorschrijfgedrag van vroedvrouwen in Vlaanderen.

Concreet ben ik op zoek naar gynaecologen, pediaters, huisartsen, apothekers en vroedkundig docenten en/of VBOV-bestuursleden. De vragenlijst bevat 31 vragen (waarvan 22 stellingen) en zal ongeveer 5 à 10 minuten tijd in beslag nemen. Deelname gebeurt anoniem via onderstaande link:

https://surveys.ap.be/limesurvey/index.php/384215?lang=nl

Het doel van dit onderzoek is de mening nagaan van verschillende beroepsprofielen die op directe wijze te maken hebben met het voorschrijfgedrag van vroedvrouwen in Vlaanderen. Het betreft een kwantitatief beschrijvend dwarsdoorsnede onderzoek binnen een multidisciplinaire onderzoekspopulatie. Daarnaast maakt deze masterproef deel uit van een vierdelig onderzoek naar het voorschrijfgedrag van Belgische vroedvrouwen in opdracht van de Artesis Plantijn Hogeschool en onder begeleiding van Prof. dr. Yvonne Fontein-Kuipers.  Het onderzoek werd reeds goedgekeurd door het ethische comité van het universitair ziekenhuis Antwerpen op 28/10/2019 met kenmerk 19/41/453.

Indien u wenst, ben ik steeds bereikbaar voor verdere informatie of om aanvullende informatie door te sturen. Mijn email-adres: annemie.stiers@student.uantwerpen.be

Graag nodig ik u uit deel te nemen aan mijn onderzoek en zou ik willen vragen de link te verspreiden.

Alvast bedankt!

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.