Samenwerking en vertegenwoordiging

BAF vertegenwoordigt je en behartigt je belangen.

Federaal bij APB

BAF vertegenwoordigt je in de nationale koepelfederatie van apothekers, de Algemene Pharmaceutische Bond, kortweg APB: www.apb.be

APB wordt bestuurd door de Bondsraad. Die is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle regio’s van het land, waaronder ook Vlaams-Brabant. Elke beroepsvereniging van zelfstandige apothekers vaardigt een bestuurder af om in naam van zijn leden de strategische prioriteiten van onze nationale federatie te bepalen. Voor BAF zijn dat bestuurslid en apotheker Ann Van de Casteele en Andreas Ghijselings.

Op Vlaams niveau in het VAN

De Nederlandstalige beroepsverenigingen, waaronder BAF, werken samen in het Vlaams Apothekers Netwerk, kortweg VAN: www.vlaamsapothekersnetwerk.be.

VAN is het aanspreekpunt en de spreekbuis van de officina-apotheker voor de Vlaamse overheid en alle gezondheids- en welzijnsorganisaties in Vlaanderen. VAN omkadert en versterkt de positie van de officina-apotheker als actieve partner in het Vlaams gezondheidsbeleid en het bevordert de ontwikkeling van Farmaceutische Zorg en preventie- en gezondheidsprojecten. VAN ondersteunt de Vlaamse apotheker in zijn dagelijkse praktijk en ontwikkelt en valoriseert het beroep van apotheker.

Lokaal bij eerstelijnszorgpartners en in samenwerkingsstructuren

We verdedigen je belangen ook bij lokale partners. We bouwen een netwerk uit met eerstelijnswerkers, om de rol van de apotheker beter bekend te maken en om de betrokkenheid van de apotheker op lokaal vlak te stimuleren. We vertegenwoordigen je in eerstelijnsorganisaties en -structuren zoals LMN, LOGO Oost-Brabant, LOGO Zenneland, SEL GOAL, Palliatief Netwerk en in diverse overlegorganen, werkgroepen, symposia en eerstelijnsconsortia zoals 'Zorgzaam Leuven'.

Bij organisaties die apothekers specifiek ondersteunen

  • Farma vzw voor de organisatie van de tweejaarlijkse farmabeurs
  • Geowacht vzw voor de organisatie van de wachtdienst
  • IPSA vzw voor de organisatie van navorming voor apothekers.

Dat is belangrijk om dat we zo, samen met de andere lokale beroepsverenigingen, oplossingen kunnen realiseren die voor jou, apotheker, belangrijk zijn.