Schakelzorgcentrum ELZ Leuven, ELZ Leuven Noord en ELZ Leuven Zuid

Tijdens de gezondheidscrisis door COVID-19 is het belangrijk de ziekenhuizen zo weinig mogelijk te belasten. Daarom worden in de eerste lijn en tussen eerste en tweede lijn schakelzorgcentra opgestart voor de opvang en verzorging van patiënten, besmet of met vermoeden van besmetting, met als doel de capaciteit van de ziekenhuizen te garanderen. Een schakelzorgcentrum zorgt voor een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie.

In de loop van volgende week openen eerstelijnzones Leuven, Leuven Noord en Leuven Zuid hun (gezamenlijk) schakelzorgcentrum. Dit centrum is een uitbreiding van het bestaande OOTT project (Oriëntatie- en OpvolgingsTraject Thuiszorg), dat ondersteund wordt door Zorgzaam Leuven.

In het schakelzorgcentrum zullen kwetsbare personen verblijven. Enerzijds personen die getroffen werden door COVID-19, maar te zwak zijn om naar huis te gaan. Anderzijds ook niet-COVID- patiënten die niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis te verblijven, maar niet thuis kunnen verblijven.  Zij verblijven op strikt gescheiden afdelingen.

Deze patiënten zijn extra kwetsbaar voor medicatiegebonden problemen. Het schakelzorgcentrum voor Leuven en omgeving zet daarom extra in op medicatieveiligheid en een naadloze continuïteit in medicatiezorg. De hele doorstroom van zorg - van ziekenhuis tot schakelzorgcentrum, tot thuiszorg - wordt zo goed mogelijk opgenomen.

Om dat goed te kunnen doen is er een team van apothekers aangesteld om de medicatievoorziening, farmaceutische zorg en het medicatiebeleid op punt te stellen.

Apotheek Lo-pharma is de toeleverende apotheek en staat in voor de medicatievoorziening en farmaceutische zorg. Apothekers Karen Van den bosch en onze collega Marie Van de Putte werken vanuit Zorgzaam Leuven in duo als coördinerend apothekers. Zij staan in voor het op punt stellen van het medicatiebeleid bij opname, tijdens het verblijf en bij ontslag uit het schakelzorgcentrum.

TEAM SCHAKELZORGCENTRUM

 

Foto: het farmaceutisch team schakelzorgcentrum Zorgzaam Leuven & eerstelijnszones Leuven, Leuven Noord en Leuven Zuid.

  • Links: 1ste coördinerend apotheker Karen Van den bosch (Zorgzaam Leuven)
  • Rechts: 2de coördinerend apotheker Marie Van de Putte (Zorgzaam Leuven)
  • Midden: toeleverend apotheker Marthe Lambrechts

Benieuwd naar alle updates rond het corona-virus?

Die vind je hier terug!