Zorgzaam Leuven

Zorgzaam Leuven
Farmaceutische zorg
Zorgzaam Leuven is één van de projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in België. De bedoeling van de projecten is om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen. Zorgverleners gaan beter samenwerken rond en met de patiënt, zodat die kan rekenen op betere zorg én een betere levenskwaliteit.

Als huisapotheker zal je ondersteund worden om je rol in medicatieveiligheid beter te kunnen opnemen, door een hechtere samenwerking met andere zorgverstrekkers. Meer informatie: www.integreo.be en www.zorgzaamleuven.be

De regio Zorgzaam Leuven valt samen met fusiegemeente Groot-Leuven (Wijgmaal – Wilsele – Kessel-Lo – Leuven centrum – Heverlee).

Transmuraal project ‘de enveloppe’

Het pilootproject ‘De enveloppe’ is een VAN project dat getrokken wordt door BAF, KOVAG en KU Leuven met als doel meer medicatieschema’s vanuit het ziekenhuis bij de (huis)apotheker te brengen
Het project gaat door onder de vleugels van de geïntegreerde zorgprojecten Zorgzaam Leuven en ZOHrg Tienen en zal vooral apothekers bereiken in regio Leuven, Tienen en Landen. 

In de periode april - juni zullen de diensten geriatrie van UZ Leuven, HH Leuven en RZ Tienen enveloppen meegeven aan patiënten bij ontslag uit het ziekenhuis. De enveloppe is bestemd voor de apotheker en bevat het medicatieschema en de voorschriften. 
Het doel is om via deze weg jou, als apotheker beter te informeren, zodat je een goede ontslagbegeleiding kan geven. We hopen dat dit project een eerste stap kan zijn in een betere gegevensdeling tussen ziekenhuis en apotheek. Voorlopig nog op papier via een enveloppe, in de toekomst hopelijk digitaal. 

Wat vragen we aan jou?

  • Op de enveloppe zal een CNK-code staan. Gelieve deze te scannen op een voorschrift met een terugbetaald geneesmiddel, zodat we kunnen meten hoeveel enveloppen goed terecht komen in de apotheek.
  • In de enveloppe zal je ook een brief vinden met vragen waar we peilen naar jouw tevredenheid en hoe het ontslaggesprek is verlopen. Het is heel belangrijk voor het onderzoek dat je de ingevulde vragenlijst terug bezorgd in de voorgefrankeerde enveloppe.

Bekijk hier een kort filmpje zodat je voorbereid bent als een patiënt in de apotheek komt. 

Gratis e-learning en checklist 

Om jou te ondersteunen, ontwikkelde KU Leuven een e-learning van ongeveer 30 minuten en een checklist. 

Medicatieschema gemaakt? Registreer het!

Werk je met een huisarts (en thuisverpleegkundige) samen rond een medicatieschema? Registreer dit dan zeker met de CNK-code (5520-820). BAF verzamelt de gegevens van deze CNK-codes maandelijks. Op basis van deze resultaten kunnen we een inschatting maken rond hoeveel patiënten er een multidisciplinaire samenwerking is. Dat is nodig voor de opvolging van de actie en voor de erkenning van onze taken als huisapotheker.

Voor vragen omtrent de acties kan u steeds terecht bij apr. Marie Van de Putte (BAF) marie.vandeputte@baf.be  

Documenten: