IPSA | Nieuwe inzichten rond astma en COPD - Webinar

IPSA 2024: Jaarcyclus Apotheker

Nieuwe inzichten rond astma en COPD - Webinar

Leerdoelen:

  • Inzicht in het verschil tussen astma en COPD
  • Kennis over de geneesmiddelen die worden ingezet bij astma en COPD
  • Kennismaken met de recent gewijzigde richtlijnen: GINA en GOLD
  • Verlenen van farmaceutische zorg bij puffergebruik

Sprekers: prof. dr. Guy Brusselle, prof dr. Lieven Dupont

Inschrijven via het IPSA-leerplatform: www.ipsa.be.

Bekijk hier de volledige folder over de jaarcyclus Apotheker.