IPSA | Osteoporose tot op het bot - Webinar

IPSA 2024: Jaarcyclus Apotheker

Osteoporose tot op het bot - Webinar

Leerdoelen:

  • Inzicht in de klinische aspecten van osteoporose: pathofysiologie, prevalentie, risicofactoren
  • Geven van niet-medicamenteuze adviezen betreft het aanpakken van risicofactoren
  • Kennis van de medicamenteuze behandeling: Ca en Vit D suppletie, botafbraakremmende en botaanmaakstimulerende medicatie

Spreker: dr. Charlotte Verroken

Inschrijven via het IPSA-leerplatform: www.ipsa.be.

Bekijk hier de volledige folder over de jaarcyclus Apotheker.

Datum:
Uur:
20u00 - 22u15
Adres:
Online
Organisator:
IPSA
Type:
Cursus