Farmaceutische zorg

Elkaar de hand geven
Wil je je patiënten een kwalitatieve farmaceutische zorg aanbieden? BAF helpt je hierbij!

We ondersteunen je met vernieuwende zorgprojecten en -diensten. Daarbij staan jouw dagelijkse apotheekpraktijk, jouw rol als eerstelijnszorgverstrekker én de patiënt altijd centraal. We werken deze projecten en diensten uit als beroepsvereniging, al dan niet samen met andere zorgpartners. 

Maak kennis met ons aanbod 'coaching op maat in je apotheek'. Een coach komt naar je apotheek en leert er hoe je farmaceutische zorg in praktijk kan brengen.