Valse voorschriften / vermoeden van misbruik

Doktersvoorschrift
Wat te doen wanneer je een vals voorschrift ontvangt of misbruik van geneesmiddelen vermoedt?

Ik heb een voorschrift gekregen waarvan ik vermoed dat het vervalst of gestolen is. Wat moet ik doen?

Om ervoor te zorgen dat deze acties kunnen worden voortgezet in het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD):

  • Nodigen wij u uit om contact op te nemen met de arts(en) die word(t)(en) vermeld op het/de voorschrift(en), die recent in uw apotheek aan u werden voorgelegd, en hem/hen op de hoogte te brengen van de problematische situatie en er zich van te vergewissen of dat het voorschrift conform is (als voorbeeld op het vlak van posologie of om na te gaan of het over een vals voorschrift gaat);
  • Wij raden u aan om de feiten per post te melden aan de provinciale geneeskundige commissie; u vindt de gegevens van de provinciale geneeskundige commissie terug via deze link.
  • Daarnaast zouden wij u ten stelligste willen aanmoedigen om deze situatie te melden aan de cel pharmacovigilantie van FAGG. Dit kan u online doen via deze link.
  • Als u bewijs heeft dat de patiënt gebruik maakt van valse voorschriften dan nodigen wij u uit om klacht in te dienen bij de politie, als eveneens om contact op te nemen met de betrokken arts zodat deze eveneens klacht kan indienen bij de politie als benadeelde.

Wij herinneren er u aan dat in aanwezigheid van een patiënt indien de apotheker over voldoende objectieve gegevens beschikt dat de patiënt de geneesmiddelen misbruikt (bijvoorbeeld de gegevens van het GFD of de patiëntengegevens in de apotheek),u wordt gevraagd de voorgeschreven geneesmiddelen niet af te leveren en indien mogelijk om het voorschrift bij zich te houden en de bovenstaande stappen uit te voeren.

Bron: APB

 

Melden van misbruik of van verkeerd gebruik van een geneesmiddel

Wat betekent verkeerd gebruik of misbruik van een geneesmiddel?
Misbruik van een geneesmiddel betekent het sporadisch of aanhoudend, opzettelijk overmatig gebruik van het geneesmiddel niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Dit gaat gepaard met schadelijke lichamelijke of psychologische effecten.

Verkeerd gebruik van een geneesmiddel betekent dat de patiënt opzettelijk het geneesmiddel niet volgens de bijsluiter gebruikt. Dit kan zowel voor therapeutische doeleinden als voor illegale doeleinden. Illegaal betekent dat er de intentie is om een effect bij derden te veroorzaken. Het gaat bijvoorbeeld om de verkoop van geneesmiddelen voor recreatieve doeleinden of het gebruik van geneesmiddelen om een aanranding of overval te vergemakkelijken.

Waarom misbruik of verkeerd gebruik melden aan het FAGG?
De melding van misbruik of verkeerd gebruik is niet bedoeld om de persoon in kwestie te bestraffen, maar om dit in de toekomst te vermijden. Op basis van deze meldingen kan het FAGG risicobeperkende maatregelen treffen zoals informatie verspreiden naar patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars of de bijsluiter aanpassen. Het melden van misbruik of (potentieel) verkeerd gebruik is dus waardevol voor de volksgezondheid.

Hoe misbruik of verkeerd gebruik melden aan het FAGG?

  • Misbruik of verkeerd gebruik zonder bijwerking
    Misbruik of verkeerd gebruik van een geneesmiddel, zonder het optreden van een bijwerking, kan worden gemeld via ADR@fagg.be(link sends email).
  • Misbruik of verkeerd gebruik met bijwerking
    Patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars kunnen misbruik of verkeerd gebruik van een geneesmiddel met een vermoedelijke bijwerking in het kader van misbruik of verkeerd gebruik van het geneesmiddel melden aan het FAGG. Dit kan online via www.eenbijwerkingmelden.be(link is external) of via een meldingsfiche dat beschikbaar is op het internet van het FAGG.

Patiënten die vragen hebben over het melden van een vermoedelijke bijwerking kunnen zich richten tot ADR@fagg.be(link sends email).

Dringende medische vraag
In geval van dringende vraag over wat te doen in geval van misbruik of verkeerd gebruik van een geneesmiddel, kunt u contact opnemen met het Antigifcentrum. Een arts beantwoordt uw vragen, 24 uur op 24, en 7 dagen op 7. Het nummer + 32 70 245 245 is gratis voor oproepen vanuit België.

Contact: ADR@fagg.be

Tel. 02/528.41.90

Bron: FAGG

 

Contactgegevens farmaceutisch inspecteurs

Regio Brussel-Halle-Vilvoorde

Apr. - Insp. Marleen Mortier
DG INSPECTIE
Afdeling Aflevering
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Victor Hortaplein 40, bus 40
1060 Brussel 
marleen.mortier@fagg.be 
Tel. 02/528.43.38

Regio Tongeren-Hasselt-Leuven

Apr. - insp. Gonny Clysters 
FAC Verwilgen/Blok A
Voortstraat 43
3500 Hasselt
gonny.clysters@fagg-afmps.be