Vorming

APINTO-workshop BAF
Als apotheker ben je verplicht om je bij te scholen. Verneem meer over accreditatie en het BAF-aanbod.

Werk je als officina-apotheker? 

Dan ben je verplicht om je bij te scholen. Dat staat zo in het KB permanente vorming voor apothekers

Ben je Farmaceutisch technisch assistent?

Dan moet je je bijscholen, maar momenteel ben je nog niet verplicht om vormingspunten te behalen. 

Werk je voltijds of deeltijds?

Dat maakt geen verschil, in beide gevallen moet je vorming volgen.

Hoeveel vorming moet je volgen?

Je moet gemiddeld 20 vormingspunten per jaar verzamelen. Dat gemiddelde van 20 punten moet je behalen op basis van een periode van 3 jaren en met een evenwichtige verdeling over die 3 jaren. Je moet dus 60 punten per periode van 3 jaar behalen. Heb je een achterstand in het ene jaar? Dan kan je dat goedmaken in een volgend jaar of je kan een extra inspanning in het ene jaar laten doorwegen in een ander.

Ben je pas afgestudeerd en start je met werken?

Dan moet je geen totaal van 20 punten meer behalen. Je volgt dan best pro rata de nodige vormingen om in regel te zijn. Een voorbeeld: Je start met werken op 1 september. Dan moet je 4/12 van de vormingspunten behalen, dus 1/3 = 7 punten.

Hoe kan je vormingspunten behalen?

Je volgt of geeft een opleiding die erkend is. Een lijst van erkende vormingen vind je op Pharfolio.be.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Het KB beschrijft 3 domeinen:
A. Farmaceutische wetenschappen: zoals farmacotherapie en geneesmiddelenkennis
B. Farmaceutische zorg: zowel basis als voortgezette farmaceutische zorg
C. Gezondheid en samenleving: bijvoorbeeld farmaco-economie, sociale wetenschappen, wetgeving en deontologie.

Onthoud

  • Niet elke vorming geeft geldige punten. 
  • Je moet minstens 16 punten halen in de domeinen A en B.
  • Je moet minstens 12 punten behalen door activiteiten met een verplichte aanwezigheid. De overige 8 punten kan je ook met een e-cursus behalen.
  • Een opleidingsuur voor domein A of B levert je 2 punten op. 
  • Een opleidingsuur voor domein C levert je 1 punt per uur.
  • Het aantal uren is beperkt tot maximaal 6 uur op één dag, 4 uur als de opleiding pas na 11u van start gaat en 3 uur voor een avondactiviteit na 17u.
  • Als lesgever mag je voor elk uur dubbel zo veel punten noteren.

Kies uit een ruim aanbod!

- Het BAF-aanbod 

- IPSA-lessen Bij IPSA kan je via e-learning ook lessen van thuis uit volgen.

- Postuniversitair onderwijs: Farmaleuven 

- Ziet u het bos niet meer door de bomen?

Hoe weet je of een vorming erkend is?

APB en OPHACO zijn verantwoordelijk voor de erkenning van opleidingen. Het FAGG heeft de eindverantwoordelijkheid. Een overzicht van erkende vormingen vind je op Pharfolio.be.

Hoe hou je een overzicht van je gevolgde vormingen?

Een elektronische registratie volstaat. Pharfolio biedt je de mogelijkheid om je gevolgde vorming online bij te houden. Zeker voor adjuncten en vervangers die in meer dan een apotheek werken, kan een persoonlijk overzicht in Pharfolio nodig zijn. Dat overzicht moet je 10 jaar bewaren. Het maakt niet uit of je lid van IPSA of niet. Je vorming online bijhouden doe je best via www.pharfolio.be. Pharfolio is een initiatief van IPSA vzw.

Moet je de gevolgde opleiding kunnen aantonen?

Dat is verplicht. Je noteert je gevolgde opleidingen in het kwaliteitshandboek van de apotheek of je verwijst in het kwaliteitshandboek naar Pharfolio, zoals bepaald in het KB van 2009. Informatie vind je in bijlage 6 bij het hoofdstuk over personeel in MyQualityAssistant.

Wat gebeurt er als je te weinig erkende vorming volgt?

Het FAGG houdt toezicht op de uitvoering van het KB. 

De farmaceutische inspecteur kan jouw overzicht van gevolgde opleidingen ten allen tijde opvragen. 

  • Heb je minder dan 20 punten verzameld in een bepaald jaar? Dan kan je het daaropvolgend jaar een inhaalbeweging maken. Het gemiddelde wordt berekend over 3 jaar.
  • Behaalde je over een periode van 3 jaar gemiddeld te weinig punten? Dan kan de inspecteur je een formele blaam geven. Geef je daar geen gevolg aan, dan kan je geschorst worden.

Ben je titularis?

Dan moet je er op toezien dat je team voldoende vorming volgt. Dat is één van de voorwaarden waaraan een apotheek moet voldoen. Ook hier is het FAGG bevoegd om in te grijpen of een sanctie toe te passen.

Nog vragen over vorming?

Lees de FAQ.

Of contacteer onze dienst beroepsontwikkeling:

marie.vandeputte@baf.be of 016 23 88 19