IPSA | Immuniteit: Praktische handvaten bij antibioticagebruik - Webinar

IPSA 2023: Jaarcyclus Apotheker

Immuniteit: Praktische handvaten bij antibioticagebruik - Webinar

Leerdoelen:

  • Opfrissen van de verschillende klassen van antibiotica en de bijhorende indicaties
  • Verwerven van praktische info rond het gebruik van antibiotica a.d.h.v. casussen
  • Verlenen van farmaceutische zorg en eerste uitgifte advies bij aflevering
  • Leren werken met de BAPCOC-richtlijnen

Spreker: Dr. Apr. Matthias Gijsen

Accreditatie: 4 punten in domein A

Inschrijven via het IPSA-leerplatform: www.ipsa.be.

Bekijk hier de volledige folder over de jaarcyclus Apotheker.

Datum:
Uur:
20u - 22u15
Adres:
Online
Organisator:
IPSA
Type:
Cursus