IPSA | Pijn: Oorzaak en aanpak van rugpijn - Hoorcollege

IPSA 2023: Jaarcyclus Apotheker

Pijn: Oorzaak en aanpak van rugpijn - Hoorcollege

Leerdoelen:

  • Inzicht in de prevalentie en de oorzaak van rugpijn
  • Verwerven van kennis over farmacologische interventies bij rugpijn
  • Aanleren van alarmsymptomen, niet-medicamenteuze tips, niet aanbevolen interventies,...
  • Goede begeleiding van en communicatie bij een patiënt met rugpijnklachten

Spreker: Dr. Koen Van Boxem

Accreditatie: 4 punten in domein A

Inschrijven via het IPSA-leerplatform: www.ipsa.be.

Bekijk hier de volledige folder over de jaarcyclus Apotheker.

Datum:
Uur:
19u15 - 22u15
Adres:
UZ Gasthuisberg, O&N2, BMW1 - Herestraat 49, 3000 Leuven
Organisator:
IPSA
Type:
Cursus