Stappenplan voor de huisapotheker

stappenplan
Vul je rol als huisapotheker ten volle in.

BAF ontwikkelde een 'stappenplan van de huisapotheker' en een handige checklist om je optimaal te ondersteunen bij jouw huisapothekerschap. 

Het staat je vrij om hiermee aan de slag te gaan. We hopen alleen maar dat deze handige tools het concept ‘huisapotheker’ voor jou een pak gemakkelijker maken, dat we je via het stappenplan tal van praktische tips kunnen aanbieden en dat je jouw rol als huisapotheker op die manier voor de volle 100% invulling kan geven.

stappenplan

Stappenplan: 

  • Stapsgewijs overzicht voor de huisapotheker
  • Handig overzicht van de belangrijkste elementen
  • Praktische tips en tricks bij problemen
  • Download hier de digitale versie

checklist

Checklist: 

  • Handige tool om af te drukken en te gebruiken in de apotheek
  • Vink af wat al in orde is
  • In één oogopslag overzicht per patiënt
  • Download hier de digitale versie

Ben je tariferend lid? Dan ontving je in augustus 2019 een papieren versie. Heb je graag nog een exemplaar? Laat het ons weten.


Waarom een 'stappenplan voor de huisapotheker'?
Op de Samen Sterk-avonden, die in het voorjaar van 2019 plaatsvonden op elf verschillende locaties in Vlaams-Brabant, vroegen we aan ongeveer 150 apothekers hoe zij zich voelen in hun rol als huisapotheker, welke problemen zij ervaren en wat zij precies nodig hebben om hen beter te ondersteunen. 
Uit de bevraging bleek dat 73% van de apothekers zich wel huisapotheker voelt, maar toch vastloopt op sommige punten ofwel zich hier niet altijd zelfzeker over voelt. 66% van de respondenten gaf aan problemen te ervaren met tijd en administratie, en 43% van de apothekers gaf aan moeite te hebben met het opvolgen van de patiënt.
De resultaten van de bevraging van de Samen Sterk-avonden kan je hier bekijken

Voor meer informatie, contacteer:

mare.claeys@baf.be of bel naar 016 23 88 19.