Overnemen - overlaten - fusie

Apotheek met groen kruis
Wil je jouw apotheek overlaten? Of zoek je een apotheek om over te nemen? BAF helpt je met info en advies.

Een apotheek overnemen is een belangrijke en ingrijpende gebeurtenis. Hoe pak je dit nu best aan? Je moet je goed informeren en je goed laten begeleiden. Daarvoor kan je bij BAF terecht. Of wil je je apotheek overlaten? Ook dan stel je je wellicht heel wat vragen... BAF geeft je info en onafhankelijk advies.

Op 15 maart 2017 stelde de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het meerjarenkader voor officina-apothekers voor. Hierin bespreekt men, naast andere zaken, ook het onderwerp spreiding en fusie. In april 2017 gingen we hier dieper op in tijdens de werksessie “spreiding en fusie”. 
Meer dan ooit merken we dat fusie bespreekbaar is bij apothekers. Als beroepsvereniging wil BAF je dan ook graag op de hoogte te houden over dit thema. 

BAF heeft een brochure opgesteld waarin naast de context van fusie eveneens een voorstel van de verschillende stappen die doorlopen kunnen worden opgelijst staan. Bij interesse kan je dit document op eenvoudig verzoek ontvangen.

Met al je vragen rond overname en fusie kan je terecht bij collega Margo Van Camp (margo.vancamp@baf.be of 016 23 88 19).

Nog vragen?

Contacteer onze relatiemanager Margo!

Tel. 016 23 88 19 of mail naar: margo.vancamp@baf.be