Apotheker in hart en nieren, maar nog net iets meer: Interview met Hugo Vankelecom

Hugo
09 juli 2024
Dat wij een gemotiveerde en geëngageerde beroepsgroep zijn, dat is ondertussen algemeen geweten. Heel wat collega’s zetten zich niet alleen in voor de gezondheid van hun patiënten, maar zij werken ook vanuit de lokale politiek mee aan een betere samenleving van morgen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober peilen wij naar hun motivatie en hoe zij, als apotheker, het verschil willen maken in de politiek. We trappen deze interviewreeks af met een gesprek met apotheker-professor Hugo Vankelecom, die actief is als gemeenteraadsvoorzitter in Tervuren.

Bio

  • Naam: Hugo Vankelecom
  • Gemeente of stad: Tervuren
  • Partij: N-VA
  • Huidig politiek mandaat: Gemeenteraadsvoorzitter Tervuren

 

Dag Hugo, kan je je kort even voorstellen?

Mijn naam is Hugo Vankelecom. Ik ben apotheker en doceer ook als professor aan de KU Leuven. Daar geef ik het vak farmacologie aan de studenten farmacie, tandheelkunde en biomedische wetenschappen.

Wat motiveert jou om een politiek engagement op te nemen?

Ik ben een sociaal persoon die zich graag inzet voor de maatschappij. Dat doe ik via de lokale politiek. In de periode 2012-2018 was ik voorzitter van N-VA Tervuren, vervolgens gemeenteraadslid en sinds 2020 gemeenteraadsvoorzitter. Ik ben dus “eerste burger” van Tervuren (lacht). Als leidende partij hebben we in Tervuren een frisse wind doen waaien met een doordacht en daadkrachtig beleid. Samen met mijn fractie heb ik als gemeenteraadslid en -voorzitter actief bijgedragen aan het sturen en realiseren van heel wat politieke dossiers.

Wat is jouw sterkte als apotheker in de politiek?

Door mijn contacten met collega-apothekers kan ik zeer kort opvolgen wat er reilt en zeilt in onze sector. Er moet nog heel wat gebeuren om ervoor te zorgen dat het beroep correct wordt gewaardeerd en gevaloriseerd, bijvoorbeeld met betrekking tot de vestigingswet en online-farma ontwikkelingen. Hoewel deze kwesties op federaal niveau worden beslist, mogen we niet vergeten dat de Wetstraat een reflectie is van de Dorpsstraat. Als lokale bestuurders kunnen we aanzienlijke invloed uitoefenen op federale beslissingen, zowel direct als indirect via partijgenoten in de federale regering.

Wat wil je vanuit het lokale bestuur betekenen voor apothekers?

Natuurlijk wil ik lokaal mijn best doen voor de apothekers en zelfstandige ondernemers. Zij vormen samen het kloppend hart van onze gemeente. Ik blijf me inzetten voor een goede bereikbaarheid, doordachte mobiliteit en efficiënt parkeerbeleid. Daarnaast blijf ik ijveren voor voldoende locaties voor vrije beroepen in het Tervuurse centrum. Het samenbrengen van handelszaken en vrije beroepen past perfect binnen onze visie van een ‘bedrijvige kern’. Dat maakt het centrum van onze gemeente levendiger.

Wat wil je nog bereiken op politiek vlak?

Mijn ambitie is om nog actiever deel te nemen aan het beleid. Met onze partij willen we verder inzetten op een nog gezelliger en bruisender Tervuren. Gelegen in de Vlaamse Rand, willen we streven naar een open en gastvrije gemeente. Tegelijk waken we over het behoud van het Vlaamse karakter en willen we dit op een positieve manier blijven versterken, met het Nederlands als verbindend element in het gemeenschaps- en sociale leven.

Bedankt voor dit interview, Hugo. Wij wensen je veel succes in de gemeenteraad van Tervuren!