Maak kennis met het BAF-bestuur: Mare Claeys en Anne Vanschoenwinkel

Mare en Anne
30 april 2024
Een beroepsvereniging is maar zo sterk als de drijvende krachten die er achter zitten. Daarom stellen we onze BAF-bestuursleden in een korte interviewreeks aan je voor. In deze editie gaan we in gesprek met onze secretaris Mare Claeys en met bestuurslid Anne Vanschoenwinkel.

Dag Mare en Anne, kunnen jullie ons eerst en vooral wat meer vertellen over jezelf? 

Mare Claeys: Ik ben een officina-apotheker met een hart voor farmaceutische zorg. Daarom engageer ik mij op verschillende niveaus. Zo zet ik mij in voor de zorgraad ELZ West-Limburg en Mid-West-Limburg. Daarnaast zetel ik in de bestuursorganen van BAF en VAN, en ben ik werkzaam bij Zorgzaam Leuven rond topics in het kader van populatiemanagement. Verder heb ik ook mijn eigen zaak, genaamd Apozo, een bedrijf dat apothekers helpt groeien in hun evoluerende rol. Met Apozo wil ik apothekers helpen om farmaceutische zorg in de apotheek op een duurzame manier te implementeren. Het geeft mij enorm veel energie om te zien hoe Apozo apothekers écht verder helpt en hoe voortgezette zorg een deel wordt van de routine in de apotheek. 

Anne Vanschoenwinkel: Ik ben ondertussen bijna 60 lentes jong. Ik draai dus al een hele tijd mee in de apotheek en was altijd al geïnteresseerd in nieuwe beroepsevoluties en ontwikkelingen. Zo ben ik geleidelijk aan in het BAF-bestuur gerold. Ondertussen ben ik al een hele tijd bestuurslid, en in die jaren zijn er heel wat grote verwezenlijkingen gebeurd en is BAF ook een veel grotere beroepsvereniging geworden.  

Waarom willen jullie zich engageren in een organisatie als BAF? Wat is jullie motivatie om deze specifieke rol in het bestuur op te nemen? 

Anne: Onze sector is voortdurend in beweging, met heel wat nieuwe diensten die we vanuit de apotheek mogen aanbieden. Om de kwaliteit van onze farmaceutische dienstverlening te kunnen blijven garanderen, is het cruciaal dat we de dagdagelijkse problemen kenbaar maken en daar concrete oplossingen voor vinden die we op het terrein gemakkelijk kunnen implementeren.  

Mare: Een sterke vertegenwoordiging van onze sector ligt me nauw aan het hart. De rol van het beroep van de apotheker is de afgelopen jaren enorm aan het evolueren. BAF is een organisatie die innovatie erg omarmt. Voor mij als bestuurder zijn “innovatie” en “duurzame implementatie” de belangrijkste speerpunten. 

Hoe willen jullie je taak als bestuurder uitvoeren? 

Mare: Een goede bestuurder is in mijn ogen iemand die openstaat voor input van de operationele medewerkers én input uit het werkveld. Ik geloof er sterk in dat je samen in co-creatie het beste resultaat kan bekomen. Een sterke wisselwerking tussen het operationele en bestuurlijke niveau is volgens mij het sleutelelement in een duurzaam beleid. Zo werken we binnen BAF met focusdomeinen waarbij er telkens een operationele coördinator in tandem werkt met een sponsor uit het bestuurlijke niveau. Ik geloof sterk in de kracht en synergie van die wisselwerking. Dat is alleen maar mogelijk omdat de bedrijfscultuur binnen BAF allesbehalve top-down is. 

Anne: Ik hecht veel belang aan het lokale niveau. Ik wil luisteren naar de zorgen van apothekers op het terrein en hun stem laten weerklinken aan de bestuurstafel. Van daaruit wil ik mee zoeken naar concrete oplossingen die structuur brengen in de chaos die soms ontstaat door al die nieuwigheden; oplossingen die de apothekers helpen om hun dagelijkse taken goed uit te voeren.  

Het kernthema van BAF is #samensterk. In welke zin of op welk vlak willen jullie dit uitdragen? 

Mare: Samen sterk betekent voor mij in de eerste plaats de kracht van een community, een lerend netwerk. In een zorglandschap dat in volle evolutie is, zijn veel apothekers op zoek naar een houvast. En daarom is het erg waardevol om van elkaar te leren, zodat we niet steeds opnieuw het warm water hoeven uitvinden. Ik ben ervan overtuigd dat BAF een rol kan spelen in het ondersteunen van dat netwerk, door bruggen te bouwen. Daarnaast betekent samen sterk voor mij ook de complementariteit in onze sector. Durf als apotheker innovatief en ondernemend te denken én te zijn. Durf ook eens out-of-the-box te denken, buiten de vier muren van de apotheek. Want zo boek je als zorgverlener de meest optimale resultaten. 

Waar ligt de focus van het huidige bestuur in het algemeen en hoe zien jullie je rol daarin? Op welke manier willen jullie het verschil kunnen maken? 

Mare: Binnen het bestuur wordt er veel belang gehecht aan innovatie en vernieuwing binnen de sector. Als een van de jongere bestuurders focus ik zelf graag op een verruiming van onze visie. Het feit dat er binnen het bestuur een mix is van verschillende leeftijden vind ik in dat opzicht erg verrijkend, zowel voor BAF als organisatie als voor mij persoonlijk. Bovendien biedt het bestuursorgaan ruimte voor eenieders mening. Dat zorgt altijd voor een open en boeiende dialoog. 

Anne: Zoals gezegd, hecht ik er veel belang aan om vanuit de praktijk onze stem te laten horen op bestuursniveau. Mijn jarenlange ervaring geeft me het voordeel dat ik goed weet wat er leeft op de officina-werkvloer. Die kennis wil ik gebruiken om problemen waar apothekers dagdagelijks mee worden geconfronteerd aan te pakken. 

Hoe kijken jullie naar de toekomst van BAF en in welke richting willen jullie verder evolueren? 

Anne: De agenda van de beroepsvereniging moet, nog meer dan vandaag al het geval is, worden beïnvloed door de dagelijkse praktijk. Dat zal zonder twijfel een extra stimulans zijn om met veel energie te blijven debatteren in naam van onze apothekers. Daarnaast is het ook belangrijk om het bestuursteam te versterken met jong geweld om onze blik zo ruim mogelijk te houden.  

Mare: Ik ben ervan overtuigd dat het kernthema “samen sterk” een hoofdrol blijft spelen in de toekomst. Samen sterk in thema’s die de Vlaams-Brabantse apothekers aanbelangen, in ethisch leiderschap, en in samenwerking en overleg met stakeholders en lokale besturen. 

Bedankt voor jullie tijd, Mare en Ann, en wij wensen jullie veel succes toe in ons bestuur!