COVID vaccinatie in de apotheek

covid vaccinatie in de apotheek
Farmaceutische zorg
Ontdek alle informatie over COVID vaccinatie in de apotheek van A tot Z...

Met de start van COVID-vaccinatie in de eerste lijn komt heel wat organisatie. De beroepsverenigingen, eerstelijnszones en het VAN-netwerk hebben in 2022 grote voorbereidingen getroffen om te helpen de vaccinatie in de apotheek mogelijk maken. Dit jaar zetten we dit werk verder.

In dit themadossier vind je heel wat relevante info.

Huidige richtlijnen rond vaccinatie

(update 02-03-2023)

vaccin

Op dit moment wijst niets erop dat het advies van de Hoge Gezondheidsraad in het kader van COVID-19-vaccinatie zal wijzigen, dus iemand die reeds gevaccineerd werd met een adapted vaccin, zal pas ten vroegste in het najaar van 2023 in aanmerking komen voor een nieuwe vaccinatie.

Er wordt nog steeds gevaccineerd, en begin maart werd gecommuniceerd dat er nieuwe bestelmomenten volgen.
Om de continuïteit van de vaccinatie te garanderen voor burgers die in het verleden nog geen basisvaccinatie of boostervaccinatie met het aangepaste COVID-19-vaccin ontvingen, is het de bedoeling dat zij nog steeds kunnen instappen in een vaccinatietraject bij de huisarts of apotheker. Daarom zal opnieuw de mogelijkheid geboden worden om COVID-19-vaccins te bestellen via Vaccinnet.

Om in deze periode de verspilling tot een minimum te beperken, werd opnieuw gekozen voor 2 bestelmomenten. Deze zullen plaatsvinden op:

 • 24 april – 7 mei
 • 26 juni – 9 juli

Voor deze bestelmomenten gelden dezelfde principes als voorgaande bestelmomenten in functie van: leveringstermijn, aantal te bestellen vials, etc (zie hieronder). In functie van een gewijzigd advies van de HGR of een evaluatie via het operationeel dashboard, bestaat steeds de mogelijkheid om de frequentie van deze bestelmomenten te herzien.

Lees de laatste nieuwe update van het SOP 

De meest recente updates van de SOP zijn ook steeds terug te vinden via volgende pagina op de website laatjevaccineren.be: Informatie voor artsen en apothekers

We sommen hieronder alvast de belangrijkste elementen voor jou op: 

 • Op 18 januari liet het Agentschap Zorg en Gezondheid weten dat Pfizer adapted BA4-BA5 voor basisvaccinatie werd goedgekeurd door de IMC. De mogelijkheid tot het bestellen van Pfizer Comirnaty RTU zal uitgeschakeld blijven. De resterende hoeveelheden Pfizer Comirnaty RTU original in het veld mogen uiteraard nog opgebruikt worden in het kader van een basisvaccinatie. 
  Hou rekening met volgende aandachtspunten over het gebruik van bivalent BA4.-BA.5 vaccin in het kader van primovaccinatie van personen van 12 jaar en ouder:
  • Tot op heden werd het bivalent BA.4- BA.5 vaccin enkel gebruikt voor de boostervaccinatie.
  • Op 6 december werd door EMA beslist dat het adapted BA4-BA5 vaccin ook gebruikt kan worden voor basisvaccinatie.
  • Op 18 januari werd akkoord gegaan door de IMC om de bivalente originele/BA.4-5 aangepaste vaccins eveneens te gebruiken in het kader van een primovaccinatie bij personen van 12 jaar en ouder (i.e. naast boostervaccinatie).
  • De originele, nog in jouw stock beschikbare, Pfizer Comirnaty RTU vaccins kunnen nog steeds gebruikt worden voor primovaccinatie, maar zullen niet meer besteld kunnen worden via Vaccinnet.
 • Je kan 2 dozen per vaccintype per bestelmoment bestellen, ipv de oorspronkelijk vooropgestelde hoeveelheid van 1 doos.

Bestellingen en registraties

Wanneer je je aanmeldt op Vaccinnet kom je op een pagina waarop je de mogelijkheid hebt om vaccinaties te registreren en je bestellingen te beheren. We vragen uitdrukkelijk de registraties niet langs deze weg in te geven, maar wél via de eform in de eigen software. Zo krijgen we recente cijfers die ons heel sterk helpen bij de beroepsverdediging.
Je bestellingen plaatsen kan je wél doen via de knop ‘je bestellingen beheren’

Op deze pagina, in fiche 15a en 15b, vind je meer informatie over hoe te bestellen via Vaccinnet en het aanpassen van je voorraad.

Raadpleeg de fiches:

Meer informatie

Ook vind je nog heel wat informatie terug op de websites van APB en VAN.

APB stelt een volledig overzicht beschikbaar dat je van A tot Z uitlegt hoe je eraan begint, wat je moet doen om je voor te bereiden, hoe je de technische aspecten aanpakt en hoe je je correct registreert.

Bekijk het overzicht en de actuele richtlijnen

Het Vlaams Apothekers Netwerk bundelde de meest belangrijke stappen die je moet zetten. Om je in brede lijnen te gidsen, stelden ze ook een flowchart op dat de nodige stappen één voor één uitlegt.

Bekijk het stappenplan en de flowchart

Nog vragen? Contacteer onze dienst beroepsondersteuning: 

016 23 88 19 of of mail naar info@baf.be