Digitaal medicatieschema

Nexuzhealth
Kom hier alles te weten over het digitale medicatieschema!

Als apotheker medicatiegegevens van de patiënt in het ziekenhuis consulteren

In een groot aantal Belgische (Vlaamse en Waalse) ziekenhuizen werkt men met de Groene Enveloppe. Zo tracht men het medicatieschema bij ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis over te maken aan de huisapotheker. Dit is een klein gestart initiatief dat intussen sterk is uitgegroeid (tot 24 deelnemende ziekenhuizen in Vlaanderen). Het bewijst dat de nood voor een systeem van uitwisseling van he medicatieschema nodig is bij transitie tussen de lijnen en zowat in het hele land wordt aangevoeld.
Natuurlijk is het op zijn minst bizar dat dit anno 2023 nog dient te gebeuren met een papieren medicatieschema dat in een enveloppe aan de patiënt wordt overhandigd en door die patiënt aan de apotheker wordt overgemaakt. Men zou in deze gedigitaliseerde wereld verwachten dat de communicatie tussen zorgverleners digitaal gebeurt. Voorlopig bestaat er echter nog geen digitale oplossing dat in staat is vanuit elk ziekenhuis met de softwarepakketten van de apothekers het ontslagmedicatieschema te delen.

Het softwarepakket Nexuzhealth, gebruikt in bijna de helft van de ziekenhuizen, geeft de eerstelijnszorgverleners wél de mogelijkheid om het medicatieschema van het ziekenhuis te consulteren. Men werkt daarbij niet met een overgedragen medicatieschema maar laat wel toe dat eerstelijnszorgverleners de elektronische patiëntendossiers uit het ziekenhuis via een webapplicatie kunnen consulteren. Het is nog niet geïntegreerd in de software van de apothekers, maar kan wel online via een webapplicatie gebruikt worden.

Wat is het?

Om de extramurale samenwerking te bevorderen ontwikkelde Nexuzhealth een webapplicatie waarmee externe zorgverleners toegang hebben tot het ziekenhuisdossier. Het is de bedoeling niet alleen apothekers, maar ook huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen en vroedvrouwen toegang te geven tot de voor hen relevante delen. Figuur 1 toont wat er zichtbaar kan gemaakt worden. Zo worden bijvoorbeeld laboresultaten, radiologische beelden, verwijsbrieven, afspraken, voorgeschreven medicatie,... ontsloten. Afhankelijk van het beroepsprofiel van de zorgverlener worden bepaalde delen al dan niet opengezet. Hierbij wordt rekening gehouden met de eHealthmatrix, waarin de afspraken tussen de verschillende beroepsgroepen en de overheid werden vastgelegd over wie tot wat toegang mag hebben bij het delen van gegevens. Voor de huisapotheker betekent dit dat het gevalideerd medicatieschema en gevalideerde laboresultaten zichtbaar zijn. In de toepassing Nota’s kan je voor andere zorgverleners in de eerstelijn (niet in het ziekenhuis) een nota achterlaten. Werkt de patiënt zelf met de mynexuzhealth-app, dan kan je hem via de toepassing Berichten bijkomende informatie bezorgen. Rechtstreekse communicatie met de patiënt is mogelijk.

Medicatieschema

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: functionaliteiten

Hoe gaat het in zijn werk?

Via deze link kom je op de website van Nexuzhealth Consult waar je een gratis account kan aanvragen. Door je naam en RIZIV-nummer te gebruiken, evenals het ziekenhuis waar je meest contact mee hebt aan te duiden, kan je als zorgverlener een account aanvragen. Na een aantal dagen ontvang je in je mailbox een link, die je aanklikt om te bevestigen dat het mailadres correct is. Van dan af kan je het systeem gebruiken. Werd je patiënt opgenomen in of ontslagen uit een ziekenhuis dat met Nexuzhealth werkt, dan kan je je therapeutische relatie met de eID van de patiënt bevestigen. Daarna kan je de gegevens van de betreffende patiënt consulteren.

Ziekenhuizen verbonden aan Nexuzhealth

Vlaams-Brabant

AZ Diest, AZ Sint-Maria Halle, Heilig Hart Leuven, Medisch Centrum voor Huisartsen, Nationaal MS Centrum Melsbroek, UPC KU Leuven, UZ Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, Inkendaal Revalidatiecentrum

Antwerpen

AZ Herentals, AZ Turnhout, Pulderbos – revalidatiecentrum kinderen en jongeren, AZ Sint-Maarten, AZ Sint-Jozef, Revalidatieziekenhuis RevArte, H. Hartziekenhuis Mol, Imelda Bonheiden

Limburg

Mariaziekenhuis Overpelt, Sint-Trudo ziekenhuis, Revalidatie en MS Centrum, Sint-Franciscusziekenhuis Heusden, Jessa ziekenhuis Hasselt

Oost-Vlaanderen

AZ Glorieux Ronse, O.L. Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove, AZ Sint-Blasius Dendermonde, Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst-Geraardsbergen-Wetteren), AZ ALMA, Vitaz (Sint-Niklaas – Lokeren)

West-Vlaanderen

AZ Damiaan Oostende, AZ Sint-Jan Brugge – Oostende, Sint-Jozef Izegem, AZ Groeninge Kortrijk, Jan Yperman Ieper, AZ Sint-Lucas Brugge

Conclusie en aanbevelingen

Ongetwijfeld biedt deze webapplicatie nieuwe mogelijkheden. Kort na lancering in oktober 2022 werd het dan ook vanuit de eerstelijn goed gebruikt, al is dat voorlopig nog beperkt bij apothekers. Op 21 december noteerde men 2030 gebruikers waaronder 8 apothekers, 42 verpleegkundigen, 82 kinesitherapeuten, 22 vroedvrouwen en 25 tandartsen. Het blijft natuurlijk zo dat je via een apart systeem moet inloggen en dat er nog geen connectie bestaat met je softwarepakket. Idealiter zou de huisapotheker (als de patiënt een huisapotheker heeft) een automatisch signaal krijgen wanneer de patiënt werd opgenomen of de eerste keer dat de patiënt of zijn gemandateerde na het ontslag in de apotheek komt. Tevens zou het beter zijn mocht de apotheker vanuit zijn software pakket de informatie in deze toepassing kunnen consulteren. Toch is het zeker een positieve stap naar meer en betere medicatieoverdracht van de tweede naar de eerste lijn. Test het dus zeker eens uit bij jou in de apotheek en geef ons feedback! Samen gaan we op zoek naar een digitaal platform om transmurale overdracht te faciliteren. Feedback geven kan via deze link.

NIEUW - medicatiekaartje

Begin 2024 werd er een nieuw kaartje ontwikkeld dat gebruikt kan worden in plaats van of samen met de enveloppe voor ziekenhuizen die met Nexuzhealth werken. Het medicatiekaartje is zo groot als een identiteitskaart en kan makkelijk worden meegegeven met de patiënt bij ziekenhuisontslag. Het bevat het logo van het ziekenhuis, de CNK-code verbonden aan het ziekenhuis en een QR-code die rechtstreeks leidt naar Nexuzhealth Consult. Wanneer de patiënt in de apotheek komt na ontslag en dit kaartje geeft kan je als apotheker de QR-code scannen aan je scherm, de ID van de patiënt inlezen en het digitale medicatieschema uit het ziekenhuis raadplegen. De CNK-code kan je steeds op een fictief voorschrift scannen zoals je al deed bij de enveloppe actie. Zo hebben we een idee hoeveel kaartjes/enveloppes er bij de apotheker terechtkomen. Op onderstaande afbeelding die je de voor- en achterkant van het kaartje. Momenteel is UPC KU Leuven, het psychiatrisch ziekenhuis in Kortenberg, gestart met het uitdelen van de kaartjes. Je kan dus vanaf nu deze kaartjes in de apotheek tegenkomen!

 

medicatiekaart

 

Laatste update: 01/2024