BAF aanwezig op de International Conference on Integrated Care #ICIC2024

ICIC
02 mei 2024

Van 22 tot 24 april vond de 24e Internationale Conferentie over Geïntegreerde Zorg (ICIC24) plaats in ICC Belfast met als overkoepelend thema 'Taking the leap: making integrated care a reality for people and communities'. De conferentie brengt leiders, onderzoekers, clinici, managers, vertegenwoordigers van gemeenschappen, patiënten en zorgverleners uit de hele wereld samen die zich bezighouden met het ontwerpen en leveren van geïntegreerde gezondheid en zorg. 

Hilde Deneyer en Marie Van de Putte, respectievelijk voorzitter en manager innovatie bij BAF vertegenwoordigden het Brabants Apothekers Forum op deze conferentie.

ICIC

Hieronder een beknopt verslag van deze boeiende 3-daagse: 

Op de Internationale Conferentie over Geïntegreerde Zorg worden alle initiatieven wereldwijd voorgesteld die te maken hebben met geïntegreerde zorg. Men komt zowel recente projecten als projecten die al meerdere jaren lopen voorstellen waarbij men experimenteert rond het implementeren van geïntegreerde zorg. Daar het om een heel goed gevuld programma gaat is het onmogelijk om alle projecten op te sommen. Het congres draaide wel volgende 6 thema’s:   

  • Partnerschappen, samenwerkingen en nieuwe allianties 

  • Van bewijs naar beleid en van beleid naar praktijk 

  • Ondersteuning van het gezondheids- en zorgpersoneel 

  • Geïntegreerde zorg leveren in de gemeenschap 

  • De rol van huisartsenpraktijk en eerstelijnszorg bij integratie 

  • Zinvol gebruik van digitale oplossingen en gedeelde data voor informatie- en zorgmanagement  

 

Voorgestelde projecten 

Marie mocht als innovatiemanager bij BAF tijdens een workshop de soms hobbelige weg kaderen om effectieve, proactieve en geïntegreerde zorg te implementeren kaderen door middel van het living lab van Zorgzaam Leuven in de BAF-regio. Belangrijk onderdeel hiervan is de implementatie van de apothekersbarometer door BAF. En blijkbaar werd deze fel gesmaakt in Belfast, want de transversale aanpak van diabetes behoorde tot de 5 best cases. We werden geprezen voor het model dat zich richt op het verbeteren van de interactie tussen eerstelijns- en specialistische zorg, en de interactie via de Zorgzaam Leuven Buurtteams. Het bevorderen van samenwerking binnen de eerstelijnszorg door middel van Buurtteams en het gebruik van data en tools, zoals de barometer.  

Ook het VAN-netwerk werd vertegenwoordigd door beleidsmedewerker Julie De Maré. Zij gaf een presentatie rond de inzichten die werden verworven uit het project #CAVAsa. Een samenwerking tussen de apotheker en het CAW en de lokale apotheker waarbij de apotheker kan dienen als detectie -en doorverwijskanaal bij psychosociale kwetsbaarheid. Ook werden 2 digitale posters voorgesteld. De eerste poster gaf de inzichten weer uit het project suïcidepreventie in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). De 2e poster kwam vanuit het belanghebbenden overleg vaccinatie (met daarin o.a. vertegenwoordiging van apothekers, artsen en verpleegkundigen) en gaf weer hoe in Vlaanderen de najaarscampagne vaccinatie werd aangepakt.  

 

Belang vertegenwoordiging apothekers op dit congres 

Apothekers kunnen als meest laagdrempelige zorgactor een belangrijke meerwaarde spelen in een meer geïntegreerde aanpak rond zorg en welzijn. Daarom is het ook belangrijk om als sector vertegenwoordigd te zijn en de rol die de apotheker kan spelen weer te geven. Het zorgt er ook voor dat we belangrijke inzichten uit de rest van de wereld kunnen meenemen bij de lokale implementatie van geïntegreerde zorg. Het is ook goed om zien dat er verschillende andere belanghebbenden uit ons land zowel vanuit het Vlaamse al Federale niveau aanwezig waren waarmee we enkele inspirerende gesprekken konden voeren.  

 

De belangrijkste take home messages 

Het aligneren van politieke ambities en implementatie van projecten en strategieën loopt niet altijd gesmeerd en brengt de nood naar boven voor een meer gealigneerde aanpak. Nationaal of regionaal kan men wel bakens uitzetten en/of generieke projecten voorstellen, maar deze houden vaak geen rekening met de lokale verschillen en dynamieken. Daarom is een loco-regionale bottom up aanpak op maat van een bepaalde regio hard nodig. De kracht van lokale apothekers om de verandering mee vorm te geven, mag daarin niet onderschat worden.  

Ondanks vele inspanningen, circuleert er meer financieel potentieel in ziekenhuizen en blijft de eerste lijn hard op zoek naar middelen. Het succes en impact van IC projecten geeft aan dat er moet nagedacht worden over een ander design. Daarbij zijn realistische verwachtingen essentieel om IC aanpak te begrijpen. Er is nood aan verbinding en het is belangrijk om elkaars taal te leren begrijpen.