Bandagisterie

Colostomie
Alles over bandagisterie in de apotheek.

Wil je een erkenning voor het afleveren van kleine bandagisterie?

Met deze erkenning mag je materiaal afleveren voor colostomie, ileostomie, fistels van het darmstelsel, materiaal voor uretero- of cystostomie en fistels van de urinewegen, hulpmiddelen (gordel, pasta, poeder) en verzorgingsproducten voor uitzonderlijke toestanden (megastomie, ingetrokken stomies).

 • Vraag een erkenningsnummer aan bij het RIZIV. Doe dat schriftelijk met dit formulier.
 • Voeg bij je aanvraag een getuigschrift van een erkend apotheker-bandagist. Dit getuigschrift vermeldt dat je onder het toezicht van een erkende apotheker-bandagist 6 maanden stage hebt gelopen.
 • Het RIZIV stuurt je een erkenningsnummer en een formulier om de overeenkomst te ondertekenen. Het erkenningsnummer is persoonlijk en dus niet eigen aan de apotheek waar je werkt.
 • Stuur het ondertekende formulier terug naar het RIZIV. Je bent in orde als je erkenningsnummer begint met 6 en eindigt op 201. Dit is als je de conventie ondertekend hebt en je je ertoe verbindt de geldende wetgeving te respecteren.
 • Bewaar het erkenningsnummer en vermeld het op alle betrokken documenten.

Tarifering en facturatie van bandagisteriemateriaal

Bedraagt de totale tegemoetkomingsbasis voor de ontvangen zorg maximum 310 euro? Dan mag je kiezen of je de derdebetalersregeling al dan niet toepast.

De derdebetalersregeling is verplicht als:
 • de totale tegemoetkomingsbasis meer dan 310 euro bedraagt.
 • bepaalde rechthebbenden er om vragen:
  • personen in een individuele, financiële noodsituatie
  • personen met een WIGW-statuut
  • personen vrijgesteld van bijdrageplicht aan de ziekteverzekering.
 
Om in aanmerking te komen voor terugbetaling moeten de producten voorkomen op een limitatieve positieve lijst. De producten worden onderverdeeld in categorie A, B of C:
 • Categorie A: worden volledig vergoed.
 • Categorie B: de publieksprijs kan maximum 25% hoger zijn dan de terugbetalingsprijs. Je mag het verschil tussen beide prijzen aan de patiënt aanrekenen.
 • categorie C: de publieksprijs is niet verbonden aan de terugbetalingsprijs. Je mag het verschil tussen beide prijzen aan de patiënt aanrekenen.
 
De producten worden slechts terugbetaald als ze door een arts zijn voorgeschreven. 

Een oorspronkelijk medisch voorschrift is slechts nodig bij de eerste aflevering. Binnen een bepaalde termijn zijn hernieuwingen automatisch toegestaan. Bij elke aflevering moet je rekening houden met de dotatie van het RIZIV. Dit is het aantal stuks terugbetaald per periode (uitgedrukt in maanden).

Om terugbetaling te bekomen, vul je een 'bijlage 13' in: 
 • kleefbriefje rechthebbenden
 • naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt
 • benaming en hoeveelheid van het artikel
 • nummer van de nomenclatuur
 • code van het product op de lijst: dit is de code op de positieve lijst van het RIZIV (niet het CNK-nummer).
 • aangerekende prijs: in te vullen indien geen derdebetalersregeling 
 • nomenclatuurprijs: in te vullen in geval van een derdebetalersregeling 
 • tussenkomst rechthebbende: vul altijd 'NEEN' in
 • tussenkomst verzekeringsinstelling: komt overeen met de nomenclatuurprijs
 • naam van de voorschrijver
 • RIZIV-nummer van de voorschrijver
 • datum van het voorschrift
 • stempel van de apotheek en erkenningsnummer
 • datum van aflevering en handtekening van de apotheker

Pas je de derdebetalersregeling toe?

Dan betaalt jouw patiënt in de apotheek het verschil tussen de publieksprijs en de nomenclatuurprijs. Het voorschrift en ondertekende bijlage 13 blijft dan bij jou in de apotheek. Bezorg beide formulieren in een apart zakje aan de tariferingsdienst voor facturatie. 

Pas je geen derdebetalersregeling toe?

Geef dan de bijlage 13 aan de patiënt zodat hij het samen met zijn voorschrift aan de mutualiteit kan bezorgen voor terugbetaling.

Bandagisterietegoeden 

Je vindt de tegoeden apart vermeld op je afrekening onder 'bandagisterie'.