Jouw apotheek online

Jouw apotheek online
Apotheekmanagement
Wat kan, mag, moet als je online gaat met je apotheek?

Reglementering apotheek online

Een online apotheek kan en mag nooit meer zijn dan de virtuele winkelruimte van een bestaande apotheek en moet daarom de naam dragen van de apotheker-titularis of van de apotheek waartoe de winkelruimte behoort.

Wat in de officina niet toegelaten is, is dit evenmin op het internet. Als apotheker kan je via je website geen andere producten, diensten en activiteiten voorstellen en aanbieden dan deze die toegelaten zijn in de apotheek. Als titularis ben je verantwoordelijk voor alle mededelingen en informatie op je apotheekwebsite en ook voor links naar andere websites.

Je mag één website aanmaken per apotheek. Ben je eigenaar van meer apotheken, dan moet het duidelijk zijn voor de patiënt bij welke van je apotheken hij heeft aangekocht. Je mag één centrale website maken, maar dan moet je daarop duidelijk de websites van de afzonderlijke apotheken vermelden en ernaar verwijzen.

Controle door het FAGG en de Orde der apothekers

Het FAGG

Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten houdt toezicht op de publiciteit voor geneesmiddelen. Het controleert of deze conform de wetgeving is en het controleert ook de genotificeerde websites van apotheken. Dit gebeurt door at random controles en controles na het ontvangen van klachten. Bij de controles van de websites checkt het FAGG of apothekers de bepalingen van het KB van 21/01/2009 en de bepalingen over reclame voor geneesmiddelen respecteren.

Je mag geen reclame maken voor:

  • niet-vergunde geneesmiddelen (bv. officinale en magistrale bereidingen)
  • voorschriftplichtige medicatie.

Als apotheker ben je verantwoordelijk voor het bevorderen van 'het rationaal gebruik van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen conform artikel 29,5 van het KB van 21.01.2009'. De presentatie van producten moet dus objectief zijn en mag niet misleiden. Als patiënten online geneesmiddelen kunnen bestellen, dan moet je al deze producten op eenzelfde manier voorstellen:

  • Je moet alle beschikbare geneesmiddelen en alle beschikbare verpakkingsvormen vermelden op de website.
  • Toon je afbeeldingen van geneesmiddelen dan moet je van alle geneesmiddelen en van alle verpakkingsvormen afbeeldingen tonen.

Plaats je publiciteit voor geneesmiddelen op je website, dan mag dit enkel voor het publiek bestemde publiciteit zijn. Publiciteit voor geneesmiddelen gericht op zorgverstrekkers mag niet op de site van de apotheek terug te vinden zijn. Meer informatie over de reglementering...

De Orde der apothekers

Deze houdt toezicht op de naleving van de deontologische plichtenleer. De Orde is bevoegd om te oordelen welke publiciteit je als apotheker mag voeren en op welke manier dat mag. De Orde beoordeelt geval per geval en gaat na of een bepaalde publiciteit al dan niet geoorloofd is volgens de geldende deontologische code.

Wil je een korting aangeven dan moet je de officiële prijs weergeven met daarnaast het kortingspercentage en de prijs die de patiënt uiteindelijk zal betalen. Wordt je publiciteit schreeuwerig en lijkt het erop dat je door de geafficheerde kortingen alles voor het prijsvoordeel wil doen wijken, dan is dit wel strijdig met de waardigheid van de apotheker. je moet er immers over waken dat mensen geneesmiddelen doordacht aankopen.

Apotheeknieuwsbrief

Als apotheker mag je een digitale nieuwsbrief versturen op voorwaarde dat het initiatief hiervoor van de patiënt zelf komt. De klant moet zich inschrijven voor de nieuwsbrief en je mag deze gegevens niet gebruiken voor commerciële doelen achteraf. Je moet een duidelijke overzichtslijst bijhouden van alle patiënten die zich inschreven op de nieuwsbrief en je moet deze ter beschikking houden van het FAGG voor eventuele inspectie.

Overtreding melden

Merk je een inbreuk op de wetgeving over onlineapotheken? Laat het weten aan: info@baf.be of aan de Orde der apothekers Vlaams-Brabant: vlaamsbrabant@ordederapothekers.be.