Magistrale bereidingen

Apotheker bereidt magistrale bereiding
Herziening positieve lijst 1/12/2012

De positieve lijst van de RIZIV terugbetaling van magistrale bereidingen wordt op zijn minst iedere vijf jaar herzien. Op 14 november 2012 verscheen het KB met een herziening in het Belgisch Staatsblad. Op 1 december 2012 gingen de wijzigingen in en veranderde de vergoedingsbasis en/of terugbetaling van verschillende magistrale grondstoffen.

Hier vind je alle informatie over deze wijzigingen:

  • Magistrale bereidingen - RIZIV terugbetaling. Document met de basisregels, algemene bepalingen en wijzigingen.
  • Verwerking van specialiteiten in een bereiding. Nota met de regels over het verwerken van specialiteiten in magistrale bereidingen.
  • Bijlage 1 - Lijst met grondstoffen met het teken 'A' in de positieve lijst, waarbij het remgeld 0 euro bedraagt.
  • Bijlage 2 - Lijst met grondstoffen waarvoor specifieke voorwaarden gelden.
  • Bijlage 3 - Lijst met de grondstoffen die geschrapt werden van terugbetaling op 1/12/12.
  • Bijlage 4 - De nieuwe positieve lijst die inging op 01/12/2012 met vermelding van de oude (vóór 1/12/12) en de nieuwe (na 1/12/12) vergoedingsbasis per gram.

Opmerking:

De vergoedingsbasissen werden lineair verhoogd met 20% op 01/03/2011. De herziening van 2012 laat toe deze waarden correcter te herdefiniëren, rekening houdend met de verpakkingen van de grondstof (identiteit, grootte, volume) die werkelijk verkocht werden. Bron: APB

Patiëntenbijsluiters TMF-bereidingen

Op de APB-website vind je patiëntenbijsluiters voor de dermatologische bereidingen uit het TMF. Deze bijsluiters helpen je om je patiënten beter te informeren. De website is enkel toegankelijk voor APB-leden met een DocCheck login en paswoord.