Elektronisch voorschrift

elektronisch voorschrift
Sinds 1 januari 2017 primeert Recip-e.

Wanneer een arts een elektronisch voorschrift opstelt, dan wordt het papieren voorschrift vervangen door een nieuw document, het bewijs van elektronisch voorschrift. Dit document ziet er anders uit, maar herneemt wel de RID-barcode om het elektronisch voorschrift en de voorgeschreven geneesmiddelen af te halen. Dit document op zich is niet rechtsgeldig voor het FAGG en de terugbetaling.

Tijdelijke overgangsmaatregel voor Recip-e

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een tijdelijke overgangsmaatregel bekrachtigd om (bestaande) problemen met Recip-e tijdelijk op te vangen. Krijg je geen toegang tot het elektronisch voorschrift op de server van Recip-e? Of ondervind je een technisch probleem bij het archiveren van de elektronische voorschriften in het Centraal Archief? Dan mag je de geneesmiddelen uitzonderlijk afleveren op basis van de informatie vermeld op het papieren 'bewijs van elektronisch voorschrift'. Zo'n geval van overmacht zal geen aanleiding geven tot weigeringen van de tussenkomst. Wij adviseren je om dat 'bewijs van elektronisch voorschrift' samen met de nog geldige papieren voorschriften naar je tariferingsdienst te sturen, zeker in geval van overmacht.

Sinds 1 januari 2017 moet je dus de RID-barcode moeten scannen om het elektronisch voorschrift van de Recip-e server af te halen. Deze server beheert de elektronische voorschriften. Een arts kan uiteraard nog altijd een handgeschreven voorschrift of een geprint - maar niet-elektronisch - voorschrift opstellen op het gebruikelijke formaat. In dat geval blijft de huidige procedure van toepassing.

Sinds januari 2017 drie situaties mogelijk:

  • Je krijgt een papieren klassiek voorschrift en handelt het af zoals vroeger.
  • Je krijgt een papieren klassiek voorschrift, maar met een RID. Je scant de barcode om het voorschrift af te halen en handelt het af zoals een papieren voorschrift.
  • Nieuw: Je krijgt het document 'bewijs van elektronisch voorschrift'. Je scant de barcode om het voorschrift af te halen.

Moet je het bewijs van elektronisch voorschrift meegeven aan de tariferingsdienst?

We vragen je om zeker de eerste maanden van 2017 het bewijs van elektronisch voorschrift, samen met de klassieke papieren voorschriften aan de tariferingsdienst te bezorgen op volgorde van voorschriftnummer. Op termijn zal dit niet meer noodzakelijk zijn.

Bewaren van elektronische voorschriften

Net als bij de papieren voorschriften, ben je verplicht om ook de elektronische voorschriften gedurende 10 jaar in de apotheek te bewaren. Sinds 1 januari 2017 moet je dus alle elektronische originele voorschriften archiveren. (Niet te verwarren met het afleverregister). Het KB 2009 geeft aan dat deze archivering door de apotheek of tariferingsdienst kan gebeuren.

Controle tariferingsdienst op elektronische voorschriften

Momenteel voert de tariferingsdienst de controles uit op basis van de papieren voorschriften. Voor de elektronische voorschriften gebeurt dit sinds januari 2017 aan de hand van het originele elektronische voorschrift. Om je elektronische voorschriften te kunnen tariferen en factureren, zal de tariferingsdienst dus toegang moeten hebben tot de inhoud van de elektronische voorschriften. Om je daarbij te helpen heeft de BAF-tariferingsdienst, samen met de andere tariferingsdiensten, een archiveringsdienst voorzien. Door deze archiveringsdienst zal je jouw elektronische voorschriften (zowel terugbetaald als niet-terugbetaald) gedurende 10 jaar kunnen bewaren. Door de ondertekening van het mandaat voor archivering van apotheekdocumenten in elektronische vorm, ga je ermee akkoord dat de door jouw afgehaalde elektronische voorschriften in het beveiligd archief worden geplaatst en dat de tariferingsdienst toegang heeft tot de elektronische voorschriften voor tarifering en facturatie.

Nog vragen?

Misschien vind je het antwoord in deze veelgestelde vragen.

Ondervind je nog technische problemen met Recip-e?

Contacteer dan de helpdesk van éénlijn.be: info@eenlijn.be of 050 77 11 11.