Kwaliteit in de apotheek

Kwaliteit in de apotheek
Juridisch
Bij BAF informeren we je graag over de laatste nieuwigheden. Kwaliteit in de apotheek is uiteraard geen nieuwigheid, maar wel de nieuwe Kwaliteitswet en de externe audits die erbij gekomen zijn. Daarom werken we 4 onderdelen uit rond het thema “Kwaliteit in de apotheek”. Deze onderdelen gidsen je stapsgewijs doorheen het vernieuwde kwaliteitslandschap.
  1. Kwaliteitswet - De basis: een duidelijk en krachtig overzicht  van de Kwaliteitswet
  2. Het kader rond externe audits: wat moet ik weten en hoe verloopt de organisatie ?  
  3. Inzicht in de kwaliteitswet en praktisch belang: een lezing met Q&A
  4. “Externe audits, wat nu?”: een webinar met Q&A

 

1. Kwaliteitswet: De basis (beschikbaar vanaf 22 september)

De kwaliteitswet is een wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, en is gepubliceerd op 22 april 2019. Deze wet schept een coherent juridisch kader van kwaliteitseisen die alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg – en dus ook apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten – moeten naleven wanneer ze zorg toedienen aan een patiënt. Die wet moet de kwaliteit en de veiligheid van zorg voor patiënten helpen garanderen.

Wat is de aanvulling ten opzicht van het KB in 2009 inzake “Onderrichtingen en onze Goede Officinale Farmaceutische Praktijken”? Wat zijn aandachtspunten? In dit dossier krijg je de basis rond kwaliteitswet mee, samen met een duidelijk overzicht van belangrijke nieuwigheden.

ONTDEK DIT EERSTE HOOFDSTUK

2. Het kader rond externe audits (beschikbaar vanaf 05 oktober)

Op 18 mei 2022 werd de wet die externe audit verplicht (= Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid) gepubliceerd. Binnenkort zal een externe audit van je apotheek dus elke 4 jaar verplicht zijn. Aan de hand van een gestructureerde bevraging biedt die audit je de gelegenheid 20 belangrijke en prioritaire punten voor kwaliteitsvol werken in de apotheek onder de loep te nemen.

Wat houdt een externe audit in? Hoe verloopt de evaluatie? En praktisch, hoe plan ik een audit in? Deze vragen worden beantwoord in dit dossier.

3. Kwaliteitswet: Lezing met Q&A (op 20 oktober, te Febelco Kortenberg)

Het correct interpreteren en toepassen van de wet kan uitdagend zijn. Daarom organiseert BAF een lezing rond de Kwaliteitswet. Deze lezing focust op de praktische toepassingen van deze wet en beoogt om bijkomende inlichtingen inzake de Kwaliteitswet te verlenen. Bovendien voorzien we een ruim tijdsvenster om vragen te stellen.

Info & inschrijving

4 . Webinar “Externe audits, wat nu?” (binnenkort meer info)

In deze webinar willen we jullie de mogelijkheid geven om vragen te stellen over de organisatie en uitvoering van een externe audit in het kader van de Kwaliteitswet. Tevens voorzien we een kort overzicht van de kenmerken van een externe audit.