Zorgzaam Leuven

Zorgzaam Leuven
Farmaceutische zorg
Zorgzaam Leuven is één van de projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in België. De bedoeling van de projecten is om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen. Zorgverleners gaan beter samenwerken rond en met de patiënt, zodat die kan rekenen op betere zorg én een betere levenskwaliteit.

Als huisapotheker zal je ondersteund worden om je rol in medicatieveiligheid beter te kunnen opnemen, door een hechtere samenwerking met andere zorgverstrekkers. Meer informatie: www.integreo.be en www.zorgzaamleuven.be

De regio Zorgzaam Leuven valt samen met fusiegemeente Groot-Leuven (Wijgmaal – Wilsele – Kessel-Lo – Leuven centrum – Heverlee).

Actie ‘samenwerken rond medicatieschema’s’

Het doel is om op korte termijn de samenwerking te verbeteren rond medicatieschema’s en op middellange termijn eerstelijnsnetwerken te vormen met huisapothekers, huisartsen, thuisverpleegkundigen en andere disciplines.

De actie is heel eenvoudig! Om je samenwerking met huisartsen te verbeteren is het belangrijk dat zij weten rond welke gemeenschappelijke patiënten jij als huisapotheker wil samenwerken. Er zijn slechts enkele stappen:

  1. Zoek één of meerdere huisartsen waarmee je de samenwerking wil verbeteren. Zoek per huisarts een 5-tal gemeenschappelijke patiënten die kwetsbaar zijn omwille van medicatie (bv. polymedicatie, complexe medicatie, …) en waarvoor jij huisapotheker bent.
  2. Bezorg voor deze patiënten de medicatieschema’s op papier* aan de overeenstemmende huisartsen en vraag om na te kijken op verschillen en vervolgens aan jou terug te bezorgen.
  3. Voor de terug gebrachte medicatieschema’s pas je de wijzigingen van de huisarts in het Vitalink schema of in je eigen software aan.
  4. Het schema is nu correct en volledig! Tracht voor deze patiënten het schema up to date te houden door regelmatige afstemming met de huisarts (en eventueel thuisverpleegkundige). 

*waarom op papier? Een groot aantal huisartsen heeft nog geen of een gebrekkige toegang tot Vitalink. Om zeker te zijn dat er geen bijkomende fouten sluipen in de medicatieschema’s, starten we met papier.

Zorgzaam Leuven zal jou contacteren voor op maat begeleiding. We bekijken dan welke teams vlot en veilig schema’s kunnen delen via Vitalink en welke teams dit nog niet kunnen. Om van de ondersteuning te genieten, dien je eerst lid te worden van Zorgzaam Leuven. Lidmaatschap is kosteloos.

Medicatieschema gemaakt? Registreer het!

Werk je met een huisarts (en thuisverpleegkundige) samen rond een medicatieschema? Registreer dit dan zeker met de CNK-code. BAF verzamelt de gegevens van deze CNK-codes maandelijks. Op basis van deze resultaten kunnen we een inschatting maken rond hoeveel patiënten er een multidisciplinaire samenwerking is. Dat is nodig voor de opvolging van de actie en voor de erkenning van onze taken als huisapotheker.

CNK 5520818

Documenten: