Zorgzaam Leuven

Zorgzaam Leuven
Farmaceutische zorg
Zorgzaam Leuven is één van de projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in België. De bedoeling van de projecten is om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen. Zorgverleners gaan beter samenwerken rond en met de patiënt, zodat die kan rekenen op betere zorg én een betere levenskwaliteit.

Als huisapotheker zal je ondersteund worden om je rol in medicatieveiligheid beter te kunnen opnemen, door een hechtere samenwerking met andere zorgverstrekkers. Meer informatie: www.integreo.be en www.zorgzaamleuven.beMaak je gratis lid van Zorgzaam Leuven.

De regio Zorgzaam Leuven valt samen met fusiegemeente Groot-Leuven (Wijgmaal – Wilsele – Kessel-Lo – Leuven centrum – Heverlee).

Zorgzame thuislevering

BAF en Zorgzaam Leuven startten het project ‘zorgzame thuislevering’ op tijdens de eerste Corona golf, om een antwoord te bieden op de grote behoefte bij kwetsbare personen om medicatie aan huis te leveren.

De Leuvense huisapothekers doen dit op een ‘zorgzame’ manier. Zij leveren pro-actief medicatie aan huis en bieden farmaceutische zorg op afstand of aan de voordeur. Het doel is continuïteit in medicatiezorg voor de meest kwetsbare mensen, om te voorkomen dat zij hun behandeling onderbreken omdat zij niet naar de apotheek kunnen/durven komen. 

Lees meer informatie op deze pagina.

Transmuraal project ‘de enveloppe’

Het pilootproject ‘De enveloppe’ is een VAN project dat getrokken wordt door BAF, KOVAG en KU Leuven met als doel meer medicatieschema’s vanuit het ziekenhuis bij de (huis)apotheker te brengen. Het project gaat door onder de vleugels van de geïntegreerde zorgprojecten Zorgzaam Leuven en Verbonden in ZOHrg en zal vooral apothekers bereiken in regio Leuven en Zuid-Oost Hageland (Tienen, Boutersem, Hoegaarden, Glabbeek, Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw, Linter, Landen). 

Meer informatie over dit project vind je op deze pagina

Geïntegreerde zorgprogramma’s voor chronisch zieken

Hartfalen, COPD, diabetes en chronische nierinsufficiëntie, zijn veel voorkomende chronische aandoeningen met een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en daarnaast een hoog risico om (herhaaldelijk) in het ziekenhuis te belanden. Het is bewezen dat de beste zorg voor patiënten geleverd wordt door een multidisciplinair team van gezondheidsprofessionals met verschillende achtergronden die allemaal hun steentje bijdragen aan de zorg.
Door de nood aan verbeterde coördinatie en kwaliteitsvolle zorg voor deze complexe patiëntengroep en het bewezen gunstige effect van zorgprogramma’s, zet Zorgzaam Leuven in op de ontwikkeling en implementatie van zorgprogramma’s. 
Het doel van de zorgprogramma’s is om in de zorg voor patiënten de taken van de verschillende gezondheidsverstrekkers te definiëren zodat de zorg naadloos in elkaar overgaat en maximaal wordt afgestemd op de noden van de patiënt. 

Doelen van de zorgprogramma’s

  1. Coördineren van de inspanningen van zorgverleners om de kwaliteit van zorg te verbeteren=>multidisciplinaire aanpak in de eerstelijn
  2. Aflijnen van het takenpakket van de verschillende beroepsgroepen in de zorg voor patiënten
  3. Verbetering van de naleving en implementatie van internationale evidence-based richtlijnen
  4. Vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en ziekenhuisopnames binnen dertig dagen. Vermindering van het aantal eerste opnames door correcte preventie en sensibilisatie bij zorgverstrekkers.
  5. Verbetering van levenskwaliteit en prognose van individuele patiënten
  6. Inbedden van de zorg in breder chronisch zorgkader – horizontale zorg

Voor vragen omtrent de acties kan je steeds terecht bij apr. Marie Van de Putte (BAF) marie.vandeputte@baf.be  

Documenten:

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.